C#'ta picturebox veya butona basılı tutarak başlıksız formun konumunu nasıl değiştirebilirim

soruldu: 11 Şub '15, 07:43

ismail01's gravatar image

ismail01
1233
cevap kabul oranı: 0%


Google'a bir sorsan onlarca örnek bulabilirsin!!!

Link-1 Link-2

permanent link

cevaplandı: 11 Şub '15, 07:49

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%

saol ama bahsettiğim bu değil fakat sonunda buldum. Öncelikle Değişken tanımlama kısmında değişkenlerimiz tanımlıyoruz; bool dragging; Point offset;

Daha aşağıda belirtiğimiz eventlara kodlarımızı yazıyoruz;

private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { dragging = true; offset = e.Location; }

private void Form1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) { dragging = false; }

private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) { if (dragging) { Point currentScreenPos = PointToScreen(e.Location); Location = new Point (currentScreenPos.X - offset.X, currentScreenPos.Y - offset.Y); } }

Burda sadece e yerine formumuzun adını yazıyoruz

(11 Şub '15, 08:38) ismail01 ismail01's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×1

Soruldu: 11 Şub '15, 07:43

Görüntüleme: 875 kez

Son güncelleme: 12 Şub '15, 17:53

powered by BitNami OSQA