Aşagıdaki kodu frame penceresinde açma imkanım var mı?

package client;
import client.ClientAppletBase;
import client.games.Player;
import client.games.board.okey.OkeyDetailedInfoDialog;
import client.games.board.okey.OkeyImageLoader;              
import client.games.board.okey.OkeyTheme;
import client.gui.nith.DefaultImageLoader;
import client.gui.nith.NithTheme;
import java.awt.Frame;
import java.applet.Applet;
import java.applet.AppletContext;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.event.WindowListener; 
import javax.swing.*; 
import java.applet.AppletStub;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GridLayout;

class AppletExample1 extends Applet implements Runnable, AppletStub {

 private JButton showBtn;
 private JFrame appletToLoad;
 private JButton closeBtn;

 Thread threadABC;

 public void init(){}

 public void paint(Graphics g) {
  g.drawString("Ben Birinci Appletim ~", 10, 10);
  g.drawString("İkinci Applet Açılıyor ...", 10, 30);

 }

 public void run() {

  try {

   //sleep for 5 seconds , for demo
   threadABC.sleep(1000);

   Class applet2 = Class.forName("client.OkeyClientApplet");
   Applet appletToLoad = (Applet)applet2.newInstance();
   appletToLoad.setStub(this);
   setLayout( new GridLayout(1,0));
   add(appletToLoad);

   this.setSize(700, 500);
   this.setVisible(true);
   appletToLoad.init(); 
   appletToLoad.start();

  }catch (Exception e) {
   System.out.println(e);
  }
  validate();
 }

 public void start(){
  threadABC = new Thread(this);
  threadABC.start();
 }

 public void appletResize( int width, int height ){
  resize( 500, 500 );
 }

}

soruldu: 17 Şub '15, 16:02

Johns's gravatar image

Johns
1246811
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 18 Şub '15, 06:24

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559

2

code blokları arasına alıp, içeriği düzenlermisiniz.

(17 Şub '15, 17:59) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×9
×2

Soruldu: 17 Şub '15, 16:02

Görüntüleme: 330 kez

Son güncelleme: 18 Şub '15, 06:24

powered by BitNami OSQA