Java applet uygulamamıza - tarayıcı da açılırken yükleniyor yazısını ekrana vermemiz için hangi kodu uygulamamız gerekir.

soruldu: 18 Şub '15, 10:07

Johns's gravatar image

Johns
1246811
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 18 Şub '15, 17:36

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190


Oracle resmi Applet dokumanlarinda örnek kodlarla detayli aciklanmis:

Customizing the Loading Screen

permanent link

cevaplandı: 18 Şub '15, 17:37

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190
cevap kabul oranı: 36%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×9
×4

Soruldu: 18 Şub '15, 10:07

Görüntüleme: 817 kez

Son güncelleme: 18 Şub '15, 17:37

powered by BitNami OSQA