private class WebClient extends WebViewClient {  
  @Override   
  public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url)
  {

    if (Uri.parse(url).getScheme().equals("market")) {
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
        intent.setData(Uri.parse(url));
        Activity host = (Activity) view.getContext();
        host.startActivity(intent);
        return true;
      }
    else{
      view.loadUrl(url);
      return true;
      }
  }
  }

Bu kod ile marketteki bir uygulamayı googleplay uygulamasında açtırabiliyorum webview'daki bir linkten. Ancak GooglePlay Market'te bulunan bir kitap için bunu nasıl kullanabilirim? Aynı "market://details?id=" linkini kitap id'sini yazarak kullanıyorum ancak sayfa bulunamadı diyor. Şimdiden teşekkürler.

soruldu: 19 Şub '15, 04:03

zodiac90's gravatar image

zodiac90
0111
cevap kabul oranı: 0%


Kitaplardaki url daha farklı. Örnek url: https://play.google.com/store/books/details/Robert_Kirkman_Comics_The_Walking_Dead?id=TUYCAgAAQBAJ

Gördüğün gibi books/details/kitapadı?id= şeklinde geliyor.

permanent link

cevaplandı: 19 Şub '15, 12:35

Purecoder's gravatar image

Purecoder
17615
cevap kabul oranı: 14%

O linklerin farklı olduğunun ben de farkındayım. Webview üzerinden googleplay'de olan bir kitabı, link vererek nasıl GooglePlay uygulamasında açtırabilirim. Sorum oydu.

(19 Şub '15, 12:52) zodiac90 zodiac90's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 19 Şub '15, 04:03

Görüntüleme: 372 kez

Son güncelleme: 20 Şub '15, 12:01

powered by BitNami OSQA