Javada bir JButton a yonlendirme girmek istiyorum bir web sayfasına gecisini saglamak istiyorum yani button1 basıldıgında www.google.com girsin bu gibi hangi komutları yazmama gereklidir?

soruldu: 22 Şub '15, 13:59

engineers's gravatar image

engineers
366557794
cevap kabul oranı: 23%

değiştirildi: 22 Şub '15, 20:57

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559

Yapmak istediğini biraz daha açıklayabilir misin? www.google.com'u bilsayardaki default tanımlı web browser ile açtırmak mı istiyorsun. Yoksa sitenin içeriğine arka planda ulaşmak mı istiyorsun.

(22 Şub '15, 14:15) Müslüm ÖZTÜRK M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Kendim olusturdugum bi frame le icinde buton koyucam ve buton a bastıgımda googleCrome veye expolere acarak o siteye gecicek

(22 Şub '15, 14:20) engineers engineers's gravatar image

Aşağıdaki örnek kod parçası windows ta çalışacaktır. Diğer işletim sistemleri için buradan yararlanabilirsin.

try {
  Process p = Runtime.getRuntime().exec("rundll32 url.dll,FileProtocolHandler http://www.google.com");
  p.waitFor();
} catch (Exception ex) {
  //
}
permanent link

cevaplandı: 22 Şub '15, 15:08

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.8k103691
cevap kabul oranı: 27%

SwingLabs component'leri icindeki JXHyperlink ile cok kolay yapabilirsiniz.

LinkAction linkAction = new LinkAction("https://java.net/projects/swingx") {
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
   doSomething(getTarget());
   setVisited(true);
 }
};
JXHyperlink hyperlink = new JXHyperlink(linkAction);
permanent link

cevaplandı: 23 Şub '15, 12:47

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190
cevap kabul oranı: 36%

import java.awt.Desktop;
import java.net.URL;

...

try {
  Desktop.getDesktop().browse(new URL("http://www.google.com.tr").toURI());
} catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
}
permanent link

cevaplandı: 22 Şub '15, 20:56

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559
cevap kabul oranı: 26%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×80
×8
×3

Soruldu: 22 Şub '15, 13:59

Görüntüleme: 695 kez

Son güncelleme: 23 Şub '15, 12:47

powered by BitNami OSQA