Gecen sordugum sayac problemini Cozumu geldi fakat yaptıgım projede cayfalar arası gecis yapıyorum ilk sayfa icin sayiyor yarıda kesip diger sayfaya gecince bastan almıyor kaldıgı yerden devam ediyor . bu sayaci nasıl sıfırlaya bilirim diger sayfaya gecince..

public class Sayac {

  int Sure = 0;
  Timer t;

  JLabel label;

  public Sayac(JLabel label) {
    this.label = label;
  }

  public void Start() {
    Sure = 0;
    t = new Timer(1000, new Listener());
    t.start();
  }

  class Listener implements ActionListener {

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      Sure++;
      label.setText(String.valueOf(Sure));
      if (Sure == 30) {

        t.stop();
        label.setText("Süre bitti :(");
        System.exit(0);

      }
    }
  }
  public void Stop()
  {
    t.stop();
  }

}

buda frameler

public FrmSure() {
  super("SecimYer");
  Container con = getContentPane();
  con.setLayout(null);
  con.setBackground(Color.red);

  label5 = new JLabel();
  label5.setBounds(800, 600, 250, 30);
  label5.setFont(new Font("sansserif", Font.BOLD, 30));
  label5.setBackground(Color.yellow);
  con.add(label5);

  label11=new JLabel("GENEL KULTUR SORULARİ");
  label11.setBounds(300,20,300,30);

  label11.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label11);

  label1=new JLabel("Soru 1 :Cumhurbaşkanı kaç yılda bir halk tarafından seçilir?");
  label1.setBounds(50,50,700,50);
  label1.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label1);

  btn1=new JButton("A");
  btn1.setBounds(50,90,45,30);
  btn1.addActionListener(this);
  con.add(btn1);

  btn2=new JButton("B");
  btn2.setBounds(50,121,45,30);
  btn2.addActionListener(this);
  con.add(btn2);

  btn3=new JButton("C");
  btn3.setBounds(50,152,45,30);
  btn3.addActionListener(this);
  con.add(btn3);

  btn4=new JButton("D");
  btn4.setBounds(50,183,45,30);
  btn4.addActionListener(this);
  con.add(btn4);

  label2=new JLabel(": (4) Yilda bir");
  label2.setBounds(100,90,200,30);
  label2.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label2);

  label3=new JLabel(": (5) Yilda bir");
  label3.setBounds(100,121,200,30);
  label3.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label3);

  label4=new JLabel(": (6) Yilda bir");
  label4.setBounds(100,152,200,30);
  label4.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label4);

  label9=new JLabel(": (7) Yilda bir");
  label9.setBounds(100,183,200,30);
  label9.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label9);

  btn5=new JButton("Yari yariya");
  btn5.setBounds(800,152,100,30);
  btn5.addActionListener(this);
  con.add(btn5);

  btn6=new JButton("Cift joker");
  btn6.setBounds(800,183,100,30);
  btn6.addActionListener(this);
  con.add(btn6);

  setVisible(true);
  setSize(1200, 800);
  this.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
    @Override
    public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent windowEvent) {

      if (sayac != null) {
        sayac.Stop();
      }

      System.exit(0);
    }
  });

  sayac = new Sayac(label5);
  sayac.Start(); 
}

diger sayfa bu sayfaya gecince sure yine ilk sayfadaki gibi devam ediyor ama sayilarin gosterimi sıfırdan baslıyor ama atadıgım degerin toplamında bitiriyor yani arkda yine ayni sayiyor

public static void main(String[] args) {
  EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

    @Override
    public void run() {
      try{
        soru2 pencere=new soru2();
        pencere.setVisible(true);

      }catch(Exception ae){
        ae.printStackTrace();
      }

    }
  });

}
public soru2(){
  super("SecimYer");
  Container con=getContentPane();
  con.setLayout(null);
  con.setBackground(Color.red);

  label11=new JLabel("GENEL KULTUR SORULARİ");
  label11.setBounds(300,20,300,30);

  label11.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label11);

    label5 = new JLabel();
    label5.setBounds(800, 600, 250, 30);
    label5.setFont(new Font("sansserif", Font.BOLD, 30));
    label5.setBackground(Color.yellow);
    con.add(label5);

  label1=new JLabel("Soru 2 :Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke hangisidir ?");
  label1.setBounds(50,50,700,50);
  label1.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label1);

  btn1=new JButton("A");
  btn1.setBounds(50,90,45,30);
  btn1.addActionListener(this);
  con.add(btn1);

  btn2=new JButton("B");
  btn2.setBounds(50,121,45,30);
  btn2.addActionListener(this);
  con.add(btn2);

  btn3=new JButton("C");
  btn3.setBounds(50,152,45,30);
  btn3.addActionListener(this);
  con.add(btn3);

  btn4=new JButton("D");
  btn4.setBounds(50,183,45,30);
  btn4.addActionListener(this);
  con.add(btn4);

  label2=new JLabel(": TURKİYE");
  label2.setBounds(100,90,200,30);
  label2.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label2);

  label3=new JLabel(": ALMANYA");
  label3.setBounds(100,121,200,30);
  label3.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label3);

  label4=new JLabel(": AMERİKA");
  label4.setBounds(100,152,200,30);
  label4.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label4);

  label16=new JLabel(": İSVEC");
  label16.setBounds(100,183,200,30);
  label16.setFont(new Font("sansserif",Font.BOLD,20));
  con.add(label16);

  btn5=new JButton("Yari yariya");
  btn5.setBounds(800,152,100,30);
  btn5.addActionListener(this);
  con.add(btn5);

  btn6=new JButton("Cift joker");
  btn6.setBounds(800,183,100,30);
  btn6.addActionListener(this);
  con.add(btn6);

  setVisible(true);
  setSize(1200,800);

   this.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent windowEvent) {

        if (sayac != null) {
          sayac.Stop();
        }

        System.exit(0);
      }
    });

    sayac = new Sayac(label5);
    sayac.Start(); //Bu satırdaki kodu ekledim
}

soruldu: 25 Şub '15, 17:07

engineers's gravatar image

engineers
366557794
cevap kabul oranı: 23%

kapatıldı: 25 Şub '15, 17:27

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k639100

aynı soru üzerinden devam etmenizde fayda var.bu sebeple kapatıyorum soruyu. sevgi, saygı ilei

(25 Şub '15, 17:27) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

Bu soru 25 Şub '15, 17:27 Turgay Can tarafından "Bu soru daha önce soruldu" gerekçesiyle kapatıldı.

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×104

Soruldu: 25 Şub '15, 17:07

Görüntüleme: 332 kez

Son güncelleme: 25 Şub '15, 17:27

powered by BitNami OSQA