C# da button a bastıgımda label2 de "Yazdirdi" gibi bisey yazsın diyorum olmuyor label i gormuyor button1 de button basınca label3 de su yazsın demek istiyorum nasıl yapabilirim

public partial class Form1 : Form {

  public Form1()
  {
    InitializeComponent();

    int x = 10;

  }
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {

    Button Yeni = new Button();

    Yeni.Top = 25; //Yukarıdan bırakılacak mesafe
    Yeni.Left = 50; //Soldan Bırakılacak mesafe
    Yeni.Text = "Yeni Buton";
    Yeni.Height = 25; //Yüksekliği
    Yeni.Width = 100; //Eni
    Yeni.BackColor = Color.Red; //Rengi
    this.Controls.Add(Yeni); //Butonu Forma Ekleme
    Yeni.Click += new EventHandler(Yeni_Click);

    Label label1 = new Label();
    label1.SetBounds(90, 80, 120, 40);
    label1.Text = "Frame Dosyalar";
    label1.Font = new Font("Georgia", 9);
    this.Controls.Add(label1);

    Label label2 = new Label();
    label2.SetBounds(200, 60, 200, 100);
    label2.Image = Image.FromFile("c:\\\\java\\\\uzg.jpg");
    this.Controls.Add(label2);

    Label label3 = new Label();
    label3.SetBounds(90, 300, 120, 40);
    label3.Text = "burkay";
    label3.Font = new Font("Georgia", 9);
    this.Controls.Add(label3);

    TextBox txtbox = new TextBox();
    txtbox.SetBounds(100, 250, 40, 60);
    this.Controls.Add(txtbox);
  }

  void Yeni_Click(object sender, EventArgs e)
  {

    // burda label3 de bisey yazdırmak istiyorum yada txtbox ixine bisey yazmak istiyorum buton basınca
    // Button basınca yazssın istiyorum nasıl yapabilirim
  }

}

}

soruldu: 01 Mar '15, 12:36

engineers's gravatar image

engineers
366557794
cevap kabul oranı: 23%


2 şekilde yapabilirsin ; ilk yol label kontrollerini global'de tanımlayıp Yeni_Click methodunda erişebilirisin. ikinci yol ise yakalayacagın kontrolun name property'sine bir isim verip method içinde yakalaman.

Örnegin label3 için label3.Name ="lbl3" dersin

Label lbl = this.Controls.Find("lbl3", true).FirstOrDefault() as Label;
 lbl.Text = "yeni değer";

yukardaki kodu yeni_click methodu içinde kullanabilirsin.

permanent link

cevaplandı: 01 Mar '15, 14:25

obassullu's gravatar image

obassullu
52616
cevap kabul oranı: 36%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×12

Soruldu: 01 Mar '15, 12:36

Görüntüleme: 534 kez

Son güncelleme: 01 Mar '15, 14:25

powered by BitNami OSQA