Merhaba,

Kamusm kütüphanesini kullanarak zaman damgası oluşturmaya çalışken "istek gönderilemedi" başlıklı hata oluşuyor, hata detayında ise "The remote server returned an error: (405) Method Not Allowed" yazıyor. Aşağıda stack-trace'i paylaşıyorum. Hata hakkında bilgi sahibi olanlar yardımcı olursa sevinirim.

Teşekkürler.

tr.gov.tubitak.uekae.esya.api.cmssignature.CMSSignatureException was unhandled HResult=-2146233088 Message=Error while getting signaturetimestamp Source=ma3api-cmssignature StackTrace: at tr.gov.tubitak.uekae.esya.api.cmssignature.attribute.SignatureTimeStampAttr.setValue() at tr.gov.tubitak.uekae.esya.api.cmssignature.signature.EST._x98299dc78a2908f8(Dictionary`2 xd5c2111ec66c343a) at tr.gov.tubitak.uekae.esya.api.cmssignature.signature.EST._addUnsignedAttributes(Dictionary`2 aParameters) at tr.gov.tubitak.uekae.esya.api.cmssignature.signature.Signer.x5bc2fa15bfeb4f9e(Boolean x7043b5d40f2dcbee, ECertificate x5af4096ddcf4175a, BaseSigner x0f85e6d74a028880, List`1 xc7d5d8a66e732dbe, Dictionary`2 xd5c2111ec66c343a) at tr.gov.tubitak.uekae.esya.api.cmssignature.signature.BaseSignedData.addSigner(ESignatureType aType, ECertificate aCer, BaseSigner aSignerInterface, List`1 aOptionalAttributes, Dictionary`2 aParameters) at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg) at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData) at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context) at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context) at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm) InnerException: tr.gov.tubitak.uekae.esya.api.common.ESYAException HResult=-2146233088 Message=istek gonderilemedi Source=ma3api-infra StackTrace: at tr.gov.tubitak.uekae.esya.api.infra.tsclient.TSClient._x81018d117052eb8d(TSSettings x1af7ec12e938b652, String x92952de53a1a99cd, Byte[] xdde0de95bb010158) at tr.gov.tubitak.uekae.esya.api.infra.tsclient.TSClient.timestamp(Byte[] aDamgalanacakOzet, TSSettings aTsSettings) at tr.gov.tubitak.uekae.esya.api.cmssignature.attribute.SignatureTimeStampAttr.setValue() InnerException: System.Net.WebException HResult=-2146233079 Message=The remote server returned an error: (405) Method Not Allowed. Source=System StackTrace: at System.Net.WebClient.UploadDataInternal(Uri address, String method, Byte[] data, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.UploadData(Uri address, String method, Byte[] data) at tr.gov.tubitak.uekae.esya.api.infra.tsclient.TSClient._x81018d117052eb8d(TSSettings x1af7ec12e938b652, String x92952de53a1a99cd, Byte[] xdde0de95bb010158) InnerException:

soruldu: 03 Mar '15, 03:23

nevzathayri's gravatar image

nevzathayri
0111
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 03 Mar '15, 03:27

@nevzathayri Hatanin geldigi kod parcaciklarini paylasirsaniz daha hizli cevaplar alabilirsiniz!

(03 Mar '15, 10:55) CemIkta ♦ CemIkta's gravatar image

Test projesini framework 3.5 yapınca sorun düzeldi bunun sebebi ne olabilir? bir fikriniz var mı?

(03 Mar '15, 15:45) nevzathayri nevzathayri's gravatar image

Kamusm'nin örnek projesi de framework 4.0'da çalışmıyor, çalışması için bir konfigurasyon mu yapmak gerekiyor acaba?

(03 Mar '15, 15:48) nevzathayri nevzathayri's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×5
×1

Soruldu: 03 Mar '15, 03:23

Görüntüleme: 1,681 kez

Son güncelleme: 03 Mar '15, 15:48

powered by BitNami OSQA