Bir program üzerinden ses dosyası açtığımda sadece onun sesi çıksın istiyorum. Bunun için o an çalışan film, müzik veya ses aygıtına ulaşan diğer programların sesini kısmam lazım. Bunu nasıl yaparım?

Algoritma Python, Java, C#, C, C++ dillerinde olabilir.

alt text

İşte burada da görüleceği üzere birçok program ses aygıtını kullanıyor, benim program devreye girdiğinde bunların sesinin kısılmış olması lazım. Yapmak istediğim tam olarak bu.

soruldu: 06 Mar '15, 08:06

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559
cevap kabul oranı: 26%

değiştirildi: 06 Mar '15, 08:11


permanent link

cevaplandı: 06 Mar '15, 20:49

greenegitim's gravatar image

greenegitim
25
cevap kabul oranı: 0%

İlk bağlantıdaki Firefox haricindekilerde çalışmıyor. Bu bağlantıdakiyle uğraşıyorum bende.

(07 Mar '15, 08:38) rahmanyazgan ♦ rahmanyazgan's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1

Soruldu: 06 Mar '15, 08:06

Görüntüleme: 606 kez

Son güncelleme: 07 Mar '15, 08:38

Benzer sorular

powered by BitNami OSQA