JLabel larda ekledigim bir yaziyi her butona bastıgımda alt alta yazirmasini istiyorum diyerini silmeden

    if(e.getSource()==button1){
    String ad=txt1.getText();
    label4.setText(ad);
  }

soruldu: 07 Mar '15, 08:39

engineers's gravatar image

engineers
366557794
cevap kabul oranı: 23%


TextArea ile yapmak işini göremez mi acaba, aşağıdaki kod örneğindeki gibi:

  public JFrame1() {
    initComponents();
  //Constructorda bu kodu çalıştırıyoruz
    setTextAreaLikeLabel(jTextArea1);
  }

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

    String txt = jTextField1.getText();
    String newText;

    // İlk eklemede metnin başına yeni satır eklemesin
    if (!jTextArea1.getText().equals("")) {
      //içerik boş değil yeni satıra ekleyecek
      newText = jTextArea1.getText() + System.getProperty("line.separator") + txt;
    } else {
      //içerik boş diğer txt değerini setleyecek
      newText = txt;
    }

    jTextArea1.setText(newText);

  }

  private JTextArea setTextAreaLikeLabel(JTextArea textArea) {
    textArea.setEditable(false);
    textArea.setCursor(null);
    textArea.setOpaque(false);
    textArea.setFocusable(false);
    textArea.setLineWrap(true);
    textArea.setWrapStyleWord(true);
    return textArea;
  }
permanent link

cevaplandı: 07 Mar '15, 10:36

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.8k103691
cevap kabul oranı: 27%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×104

Soruldu: 07 Mar '15, 08:39

Görüntüleme: 611 kez

Son güncelleme: 07 Mar '15, 10:36

powered by BitNami OSQA