today = (new Date()).getTime();

var year = form.year.value;

var month = form.month.value - 1;

var day = form.day.value;

date = (new Date(year, month, day)).getTime();

// planets calendar

age = (date) / (1000 * 3600 * 24) +  ((1969 * 365.26)+1) ;

if (age > 0.0) {

Bu kodu GregorianCalendar() formuna nasıl dönüştürebiliriz?

soruldu: 10 Mar '15, 14:09

Yellowbull's gravatar image

Yellowbull
11223
cevap kabul oranı: 0%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×137
×2

Soruldu: 10 Mar '15, 14:09

Görüntüleme: 457 kez

Son güncelleme: 10 Mar '15, 14:09

powered by BitNami OSQA