Aşağıdaki metot ile dropdownlisti doldurmaya çalışıyorum.

public static void DDLDoldurCoklu(System.Web.UI.WebControls.DropDownList ddl, string Sql, string textField, string valueField)
    {
      try
      {
        DataSet ds = SQLHelper.ExecuteDataSet(Sql);
        if (ds != null && ds.Tables != null)
        {
          ddl.DataSource = ds;
          ddl.DataTextFormatString = "{0} - {1} - {2} - {3}";
          ddl.DataTextField = textField;
          ddl.DataValueField = valueField;
          ddl.DataBind();
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Utils.LogYaz("DDLDoldur", ex.Message, null);
      }
    }

Doldurulurken bir date text formatında olması gerekiyor."BANKA_ADI- BANKA_SUBE_ADI-DOVIZ_BIRIMI-IBAN_NUMARASI" şeklinde dropdown'da gözükmesi gerekiyor ancak aşağıdaki hatayı alıyorum.

DataBinding: 'System.Data.DataRowView', K.BANKA_ADI,S.BANKA_SUBE_ADI,H.DOVIZ_BIRIMI,H.IBAN_NUMARASI adında bir özellik içermiyor.

Örneğin sadece banka adını istediğimde sıkıntısız oluyor. Ama bu şekilde çoklu olduğunda hata veriyor.

soruldu: 12 Mar '15, 04:09

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%


Aşağıdaki kod ile hallettim. tek sutun haline getirdim.

 SELECT (K.BANKA_ADI||'-'||S.BANKA_SUBE_ADI||'-'||H.DOVIZ_BIRIMI||'-'||IBAN_NUMARASI) AS textfielt, S.BANKA_SUBE_KODU, H.HESAP_NUMARASI FROM BANKKART K JOIN BANKSUBE S ON S.BANKA_NO = K.BANKA_NO JOIN BANKHESA H ON H.BANKA_SUBE_NO = S.BANKA_SUBE_NO WHERE S.WEB_AKTIF = 'E' AND K.BANKA_NO > 0 ORDER BY BANKA_ADI
permanent link

cevaplandı: 12 Mar '15, 05:55

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

yazdığın sql sorgusunda bu tüm kolonları birleştirildiği bir kolon olsun o kolonu textField olarak göster.

Örneğin

Select (K.BANKA_ADI+'-'+S.BANKA_SUBE_ADI+'-'+H.DOVIZ_BIRIMI+'-'+H.IBAN_NUMARASI) as newColumn from TBL ....

burdaki newColumn isimli kolonun DDLDoldurCoklu metoduna gönderdiğinda çalışacaktır.

İyi çalışmalar

permanent link

cevaplandı: 12 Mar '15, 04:21

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.7k103691
cevap kabul oranı: 27%

db olarak firebird kullanıyorum. O yüzden bu olmadı.

(12 Mar '15, 04:29) zidan650 zidan650's gravatar image

ddl.DataTextFormatString = "{0} - {1} - {2} - {3}"; kodu silip denedin değil mi?

(12 Mar '15, 05:10) Müslüm ÖZTÜRK M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

evet o kısmı silip denedim ama olmadı. Prepare SQL statement failed.

Dynamic SQL Error

expression evaluation not supported şeklinde bir hata verdi.

(12 Mar '15, 05:14) zidan650 zidan650's gravatar image

firebird de kolon birleştirme notasyonu farklı demekki.Ben MSSql e göre yazdım. Aşağıdaki linke bir örnek var ama deneme imkanım olmadı. Eğer çalışmaz ise metinsel alanları yan yana yazmanın yöntemini firebird de araştırıp bulman gerekecek. Mantık değil yazdığımız sql notasyonu hatalı. http://www.firebirdsql.org/refdocs/langrefupd15-concat.html

(12 Mar '15, 05:33) Müslüm ÖZTÜRK M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×5
×1

Soruldu: 12 Mar '15, 04:09

Görüntüleme: 826 kez

Son güncelleme: 12 Mar '15, 05:55

powered by BitNami OSQA