Merhaba repeater içerisinde input (type=text) elemanım var. Ben bu elemana veri yazdıktan sonra value değeri değişiyor. Ancak C# kısmında bu verinin value değeri hep null olarak geliyor. Bunun nedeni postback mi?

C# Kısmı

 foreach (RepeaterItem veriler in Repeater1.Items)
{
HtmlInputText tbAciklama1 = (HtmlInputText)veriler.FindControl("tbAciklama");
}

ASP Kısmı

<asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">
<ItemTemplate>
<input type="text" rows="1" runat="server" id="tbAciklama" style="  min-height: 44px !important;"/>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>

Denemelerim sonucunda dropdownlist gibi elemanlarıda kullandığımda aynı sonuca ulaştım. Değişiklik c# kısmında bir etki yaratmıyor.

soruldu: 16 Mar '15, 04:06

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

değiştirildi: 16 Mar '15, 04:42

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×6
×1
×1

Soruldu: 16 Mar '15, 04:06

Görüntüleme: 332 kez

Son güncelleme: 16 Mar '15, 04:42

powered by BitNami OSQA