Asp.nette table yapısında nasıl gruplama yapabiliriz. sqlde tekrar eden verilerim var. bunları grup grup ayırıp, veritabanından çekip table yapısına aktarmak istiyorum.

soruldu: 17 Mar '15, 08:52

taze_m%C3%BChendis's gravatar image

taze_mühendis
08810
cevap kabul oranı: 0%

tam olarak yapmak istediğini biraz daha açıklayabilir misin. Mümkünse örnek ve resimli...

(17 Mar '15, 09:08) Müslüm ÖZTÜRK M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

mesela bankaların isimleri ve kaç ay taksitlendirme yapacakları ve bunların kesişiminde de ne kadar faiz uygulanacağı sql den çekiliyor.sorgu sonucu banka isimleri tekrar ediyor. bi banka 3 ve 6 ay taksit yaparken baska banka 6 9 12 ay taksit yapıyor. ben bunları table yapısında kullanmak istiyorum ama tekrar eden verileri gruplandırmalıyım ki bir kere yazsın. yani üstte aylar solda bankalar ve kesişimlerinde de faiz miktarları çekilsin

(17 Mar '15, 09:17) taze_mühendis taze_m%C3%BChendis's gravatar image

alt text

Anladığım kadarıyla yukarıdaki gibi bir tablo oluşturmaya çalışıyorsun. Bu Html table kodusu kendi verine göre dinamik oluşturmalısın.

Aspx sayfanda bir literal kotrolü tanımlayıp,

<asp:Literal runat="server" ID="ltrData"></asp:Literal>

Sonrasında aşağıdaki gibi bir kod parçası ile html olarak table yapısını oluşturmalısın

 public void CreateGrid()
  {

    //Bu html kod kod veriye göre dinamik olarak oluşturulmalıdır
    var htmlTable = @"<table style='width: 100%' border='1'>
        <tr>
          <th>Banka Adı</th>
          <th>Ay</th>
          <th>Faiz Oranı</th>
        </tr>
        <tr>
          <td rowspan='2'>X Bankası</td>
          <td>3</td>
          <td>10</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>6</td>
          <td>20</td>
        </tr>
        <tr>
          <td rowspan='3'>Y Bankası</td>
          <td>5</td>
          <td>30</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>10</td>
          <td>40</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>20</td>
          <td>50</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Z Bankası</td>
          <td>14</td>
          <td>60</td>
        </tr>
      </table>";
    ltrData.Text = htmlTable;
  }

İyi çalışmalar.

permanent link

cevaplandı: 17 Mar '15, 13:33

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.8k103691
cevap kabul oranı: 27%

değiştirildi: 17 Mar '15, 13:58

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×72
×35
×14
×9

Soruldu: 17 Mar '15, 08:52

Görüntüleme: 1,033 kez

Son güncelleme: 17 Mar '15, 13:58

powered by BitNami OSQA