package hackerrank;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.StringTokenizer;

public class AngryProffessor {
  public static void main(String args[]) throws Exception {
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    PrintWriter w = new PrintWriter(System.out);

    int t = ip(br.readLine());

    while (t-- > 0) {
      StringTokenizer st1 = new StringTokenizer(br.readLine());
      int n = ip(st1.nextToken());
      int k = ip(st1.nextToken());

      StringTokenizer st2 = new StringTokenizer(br.readLine());
      int a[] = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
        a[i] = ip(st2.nextToken());

      int count = 0;
      for (int i = 0; i < n; i++)
        if (a[i] <= 0) count++;
      System.out.println("DENEME");
      w.println(count < k ? "YES" : "NO");
    }

    w.close();

  }

  public static int ip(String s) {
    return Integer.parseInt(s);
  }
}

Yukarıdaki kod parçasında w.println neden her while döngüsünden sonra değil de bütün while döngüleri bittikten sonra toplu olarak çalışıyor?

soruldu: 21 Mar '15, 21:50

anilemreozcelik's gravatar image

anilemreozcelik
1407812
cevap kabul oranı: 0%

1

w.flush(); ettiriniz.

(22 Mar '15, 15:56) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103

Soruldu: 21 Mar '15, 21:50

Görüntüleme: 304 kez

Son güncelleme: 22 Mar '15, 15:56

powered by BitNami OSQA