Merhaba, bir proje için Arduino ile RFİD' kart okuma işlemi yapmam gerekiyor. Devreyi kurdum her şeyi hazır, C# ile karttan gelen verileri okuyabiliyorum ama bana Java'da lazım. Daha önce serial porttan gelen verileri okuyan arkadaşlar yardımcı olabilir mi ? Com 3 Portundan gelen verileri okumam gerekiyor, bilen duyan varsa bi bakabilir mi acaba..

soruldu: 22 Mar '15, 15:26

SercanTogrul's gravatar image

SercanTogrul
1257915
cevap kabul oranı: 11%

değiştirildi: 22 Mar '15, 15:27


Eğer C# ile haberleşbiliyorsan Java ile haberleşmen zor olmayacaktır. Çünkü seri portların haberleşme mantığı dile göre değişmez. Java'da kullanabileceğin bir API bulduktan sonra sorunun çözülecektir.

Bir kaç api:

javax.comm

javax.comm örnek

JSSC

permanent link

cevaplandı: 26 Mar '15, 03:46

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×4
×3
×1
×1
×1

Soruldu: 22 Mar '15, 15:26

Görüntüleme: 531 kez

Son güncelleme: 26 Mar '15, 03:46

powered by BitNami OSQA