Merhaba arkaşlar,

Database'e kaydedilmiş PDF dosyasını SOAP servisten String tipinde çekiyorum. Bu servisten gelen String'i nasıl tekrar PDF'e çeviririm?

Araştırmalarım sonucunda önce String'i Byte Array'ye daha sonra Byte Array'ide PDF'e çevirmem gerektiğini gördüm. Ancak nasıl yapılacağı hakkında pek bir bilgi elde edemedim. Yardımlarınızı bekliyorum.

Şu şekil Byte Array'ye çevriliyormuş;

String servistenGelen = "JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cv"; (örnek)

byte[] gelenByteArray = Base64.decode(servistenGelen, Base64.DEFAULT);

soruldu: 25 Mar '15, 05:14

sin's gravatar image

sin
700172536
cevap kabul oranı: 13%

değiştirildi: 25 Mar '15, 08:51


Java Api Kullanıyorsan;

String servistenGelen = "JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cv";
byte[] gelenByteArray = = servistenGelen.getBytes("UTF-8");

FileOutputStream stream = new FileOutputStream(path);
try {
  stream.write(bytes);
} finally {
  stream.close();
}
permanent link

cevaplandı: 26 Mar '15, 03:32

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%

teşekkür ederim üstat.

(26 Mar '15, 03:50) sin sin's gravatar image

Bende şöyle bir sonuç bulmuştum;

  String servistenGelen = "JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cv";

  try {
    byte[] gelentByteArray;
    File create = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(), "sample.pdf");  //yazacağımız dosyayı oluşuturuyoruz.

    gelentByteArray = Base64.decode(servistenGelen.toString(), Base64.DEFAULT);   //String'i Byte Array'e çeviriyoruz.
    OutputStream os = new FileOutputStream(create);
    os.write(gelentByteArray);   //Byte Array'in içeriğini pdf'e yazıyoruz.
    os.flush();
    os.close();
  } catch (Exception e) {
    System.err.println(e);
  }
permanent link

cevaplandı: 26 Mar '15, 03:58

sin's gravatar image

sin
700172536
cevap kabul oranı: 13%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,104
×824
×71
×18
×10

Soruldu: 25 Mar '15, 05:14

Görüntüleme: 669 kez

Son güncelleme: 26 Mar '15, 03:58

powered by BitNami OSQA