Merhaba arkadaşlar projeme update panel ekledim ancak tetiklemesi için bir buton eklediğimde tetikleyici kimliği olan bir denetim bulunmadı hatası çıkıyor.

asp.net

<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" ChildrenAsTriggers="true" UpdateMode="conditional">
<ContentTemplate>
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
</ContentTemplate>
<Triggers>
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="btnUpload" EventName="Click" />
</Triggers>
</asp:UpdatePanel>

c#

 protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TextBox1.Text = "orhan";
    }

Hata alt text

soruldu: 26 Mar '15, 04:07

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%


<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server" ChildrenAsTriggers="true" UpdateMode="conditional">
<ContentTemplate>
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
</ContentTemplate>
<Triggers>
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="btnUpload" EventName="Click" />
</Triggers>
</asp:UpdatePanel>
<asp:Button ID="btnUpload" runat="server" Text="Button" OnClick="btnUpload_Click"/>

şeklinde ekleyerek sorunu çözdüm. Triger içerisine yazdığım btnUpload diye bir buton olmadığından bu hatayı alıyormuşum.

permanent link

cevaplandı: 26 Mar '15, 04:21

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

değiştirildi: 26 Mar '15, 04:23

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×8
×4
×1

Soruldu: 26 Mar '15, 04:07

Görüntüleme: 829 kez

Son güncelleme: 26 Mar '15, 04:23

powered by BitNami OSQA