Merhaba arkadaşlar;

Ubuntu community'da anlatılan şu olayı harfiyen yapıyorum ancak Windows makinadan bağlanmaya çalıştığımda Error: error 619 a connection to the remote computer could not be established so the port hatası alıyorum port açık olmasına rağmen. Sanırım network'le alakalı bir sıkntı var ancak bulamadım.

--Yaptığım İşlemler--

pptpd'yi kuruyorum

sudo apt-get install pptpd

ip atamalarını yapıyorum

sudo nano /etc/pptpd.conf
localip 192.168.0.1
remoteip 192.168.0.100-200

dns ayarlarını yapıyorum

sudo nano /etc/ppp/pptpd-options
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4

kullanıcı ekliyorum

sudo nano /etc/ppp/chap-secrets
username pptpd password *

yeniden başlatıyorum

service pptpd restart

ip forwad'ı ekliyorum

sudo nano /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
sudo sysctl -p

burdaki işlemi pek anlamadım ancak, ip yönlendimesi yapıyoruz sanırım

sudo nano /etc/rc.local
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o **venet0** -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -p tcp --syn -s 192.168.0.0/24 -j TCPMSS --set-mss 1356


--Şuda network cihazlarım--

ifconfig -a

gre0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-E0-14-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:1476 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

gretap0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
BROADCAST MULTICAST MTU:1476 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

venet0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:127.0.0.2 P-t-P:127.0.0.2 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.255 UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1 RX packets:251 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:230 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:21667 (21.6 KB) TX bytes:22764 (22.7 KB)

venet0:0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:xxx.xxx.xxx.xxx(public ip) P-t-P:xxx.xxx.xxx.xxx(public ip) Bcast:xxx.xxx.xxx.xxx(public ip) Mask:255.255.255.255 UP BROADCAST POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1

soruldu: 26 Mar '15, 11:05

sin's gravatar image

sin
700172536
cevap kabul oranı: 13%

değiştirildi: 30 Mar '15, 01:15


Aldığım vps'te sorun varmış. Ubuntu 32bit kurduğumda pptp sorunsuz çalıştı. Bütün kurulumları doğru şekilde yaptığınız halde hata alıyorsanız çekirdek sürümü değiştirin(64bit ise 32 bit yapın, debian ise suse yapın vs.).

permanent link

cevaplandı: 11 May '15, 06:50

sin's gravatar image

sin
700172536
cevap kabul oranı: 13%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×29
×26
×4

Soruldu: 26 Mar '15, 11:05

Görüntüleme: 590 kez

Son güncelleme: 11 May '15, 06:50

powered by BitNami OSQA