Herkese merhabalar,Sql server'da normalde identity spesification ile yaptığımız auto increment olayını,bunu kullanmadan sequence ve trigger'ın birlikte kullanımıyla nasıl sağlayabiliriz?

soruldu: 01 Nis '15, 09:23

anilemreozcelik's gravatar image

anilemreozcelik
1407812
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 07 Nis '15, 15:52

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190

1

@anilemreozcelik Lütfen basligi kurallara uygun duzeltin! (Basliklar buyuk harflerle kullanilmiyor!)

BTSoru.com Kullanım Kılavuzu: http://www.btsoru.com/questions/1339/btsorucom-kullanm-klavuzu

(02 Nis '15, 04:58) CemIkta ♦ CemIkta's gravatar image

CREATE SEQUENCE Tablom_Id
 AS INTEGER
 START WITH 1
 INCREMENT BY 1
 MINVALUE 1
 MAXVALUE 2147483646
 CYCLE;

Sequence tanımlanırken CYCLE kullandım. Belirtilen MAXVALUE geçtiğinde tekrar başlayacak anlamına gelir. Tabloyu, bu duruma göre sen planlamalısın.

CREATE TRIGGER Tablom_Insert ON dbo.Tablom
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
DECLARE @idCol Int
-- SET @idCol = Select max(idCol)+1 from dbo.Tablom (Sequence kullanmaz isen.)
SET @idCol = NEXT VALUE FOR Tablom_Id

Insert Into dbo.Tablom (id, Col1, Col2, Col3) Select @idCol, inserted.Col1, 
      inserted.Col2, inserted.Col3
From inserted
END

Sql Server yokluğundan kodları deneyemedim. :)

permanent link

cevaplandı: 01 Nis '15, 09:51

SaRPaRDa's gravatar image

SaRPaRDa
5.0k213266
cevap kabul oranı: 27%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×54

Soruldu: 01 Nis '15, 09:23

Görüntüleme: 594 kez

Son güncelleme: 07 Nis '15, 15:52

powered by BitNami OSQA