Bir table yapım var bu table iç içe repeater kullanılarak oluşturuluyor. her satırda checkbox kontrolüm var. Ve seçme işlemini tamamladıktan sonra bir butona basarak işlemi onaylıyoruz. Ancak checkbox.checked her zamn false dönüyor. checkbox kontolünü aşağidaki kod ile yapıyorum.

 protected void btnOnay_ServerClick(object sender, EventArgs e)
  {
 ArrayList dizi = new ArrayList();
    try
    {
      for (int count = 0; count < rpDis.Items.Count; count++)
      {
        Repeater rpic = (Repeater)rp1.Items[count].FindControl("rpIc");
        foreach (RepeaterItem secili in rpic.Items)
        {

          CheckBox cbSec = (CheckBox)secili.FindControl("chk");
          if (cbSec.Checked)
          {
            dizi.Add(cbSec.Text.ToString());
          }
        }
      }

    }
    catch (Exception ex)
    { } }

soruldu: 07 Nis '15, 08:17

taze_m%C3%BChendis's gravatar image

taze_mühendis
08810
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 07 Nis '15, 08:18

1

postback olduğu için değerler sıfırlanıyordur

(07 Nis '15, 09:47) Müslüm ÖZTÜRK M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

onu nasıl düzeltebilirim müslüm hocam

(07 Nis '15, 10:02) taze_mühendis taze_m%C3%BChendis's gravatar image
1

if(!isPostBack) { }

şeklinde yapabilirsin.

(07 Nis '15, 10:42) zidan650 zidan650's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×158
×137
×11

Soruldu: 07 Nis '15, 08:17

Görüntüleme: 509 kez

Son güncelleme: 07 Nis '15, 10:42

powered by BitNami OSQA