merhaba onmouseover ve onmouseout olaylarını kullanarak bir div üzerine gidince ilgili resimin gelmesini sağlayan javascript kodlarına ihtiyacım var. tablo halinde verilerim var ve bu verilerin bir sutununa mouse ile gidildiğinde hemen yanında ilgili resim divi açılsın. mouse çekilince geri kapansın istiyorum.

soruldu: 10 Nis '15, 04:58

taze_m%C3%BChendis's gravatar image

taze_mühendis
08810
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 10 Nis '15, 05:02


Javascript olmadan css hover kullanarakda aynı işlemi yapabilirsin bilgin olsun.

class-name{ visibility: hidden; } kodunun sonuna bunu eklersen gizler.
class-name:hover{ display:block; } üzerine gelince görüntülenir.
permanent link

cevaplandı: 11 Nis '15, 13:46

Heval%20Berk%20Nevruz's gravatar image

Heval Berk Nevruz
2.0k122440
cevap kabul oranı: 20%

değiştirildi: 11 Nis '15, 13:48

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×137
×23
×2

Soruldu: 10 Nis '15, 04:58

Görüntüleme: 995 kez

Son güncelleme: 11 Nis '15, 13:48

powered by BitNami OSQA