Merhaba js tarafından kodları gönderiyorum. Ekle metodunda da sıkıntı olmuyor. Url ve filitre sıkıntısız geliyor ancak. Yenile fonksiyonunu çağırdığımda response kısmında aşağıdaki hatayı alıyorum. Aslında burada yapmak istediğim sayfasının yenilenmesi sadece.

Hata

An exception of type 'System.Web.HttpException' occurred in System.Web.dll but was not handled in user code

Additional information: Yanıt bu bağlamda kullanılamaz.

ASP KISMI

 [WebMethod(EnableSession = true)]
    public static void Ekle(string filtre,string URL)
    {
      List<string> filters = (List<string>)HttpContext.Current.Session["filter"];
      filters.Add(filtre);
      HttpContext.Current.Session["filter"] = filters;
      ISessions.FILITRE = filters;
      urunlist urunListMet = new urunlist();
      urunListMet.Yenile(URL);
    }

 private void Yenile(string URL)
    {

      int bul = URL.IndexOf("urunlist.aspx?");
      string urlOlustur = URL.Substring(bul + 14, URL.Length - (bul +14));
      urlOlustur = "urunlist.aspx?" + urlOlustur;
      Response.Redirect(urlOlustur,true);
    }

Javascript KISMI

 function ekle(nesne) {
      var filter = nesne;
      PageMethods.Ekle(filter, window.location.href);
    }

soruldu: 13 Nis '15, 04:50

zidan650's gravatar image

zidan650
375465260
cevap kabul oranı: 77%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×137
×1
×1

Soruldu: 13 Nis '15, 04:50

Görüntüleme: 466 kez

Son güncelleme: 13 Nis '15, 04:50

powered by BitNami OSQA