Merhaba

Uygulamamda Volley ile veri çekmeye çalışıyorum.Sorunum URL'ye bağlanmaktan ziyade veriyi çekememek.JsonArrayRequest oluştururken hata alıyorum.Nerede hata yapıyorum?

EtkinlikActivity.java

package com.monat.bitirme.anamenu;

  import java.util.ArrayList;
  import java.util.List;

  import org.apache.http.NameValuePair;
  import org.json.JSONArray;
  import org.json.JSONException;
  import org.json.JSONObject;

  import android.app.Activity;
  import android.app.ProgressDialog;
  import android.content.Intent;
  import android.os.AsyncTask;
  import android.os.Bundle;
  import android.util.Log;
  import android.widget.ListView;
  import android.widget.TextView;
  import android.widget.Toast;

  import com.android.volley.Request;
  import com.android.volley.RequestQueue;
  import com.android.volley.Response;
  import com.android.volley.VolleyError;
  import com.android.volley.toolbox.JsonObjectRequest;
  import com.android.volley.toolbox.StringRequest;
  import com.android.volley.toolbox.Volley;
  import com.monat.bitirme.MySQL.AppController;
  import com.monat.bitirme.MySQL.JSONParser;
  import com.monat.bitirme.R;
  import com.monat.bitirme.adapter.EtkinlikTakvimiAdapter;
  import com.monat.bitirme.model.Etkinlik;
  import com.android.volley.AuthFailureError;
  import com.android.volley.Request.Method;
  import com.android.volley.Response;
  import com.android.volley.VolleyError;
  import com.android.volley.VolleyLog;
  import com.android.volley.toolbox.JsonArrayRequest;
  import com.android.volley.toolbox.JsonObjectRequest;

  public class EtkinlikTakvimiActivity extends Activity {

    ListView lv;

    private String jsonResponse;

    private ProgressDialog pDialog;

    TextView tv;

    ArrayList<Etkinlik> etkinlikList;

    private static String url_tum_etkinlikler = "http://10.0.3.2/Bitirme/get_tum_etkinlikler.php";

    // JSON Node names
    private static final String TAG_SUCCESS = "success";
    private static final String TAG_ETKINLIKLER = "etkinlikler";
    private static final String TAG_ID = "id";
    private static final String TAG_AD = "ad";
    private static final String TAG_YER = "yer";
    private static final String TAG_TARIH = "tarih";
    private static final String TAG_BASLANGIC_SAATI = "baslangicsaati";
    private static final String TAG_BITIS_SAATI = "bitissaati";

    JSONArray etkinlikler = null;

    private RequestQueue mRequestQueue;

    String TAG;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_etkinlik_takvimi);

      tv=(TextView)findViewById(R.id.textView14);

      etkinlikList = new ArrayList<Etkinlik>();

      lv = (ListView) findViewById(R.id.lvEtkinlikTakvimi);

      pDialog = new ProgressDialog(this);
      pDialog.setMessage("Please wait...");
      pDialog.setCancelable(false);

      makeJsonArrayRequest();

    }

    private void makeJsonArrayRequest() {

      showpDialog();

      JsonArrayRequest req = new JsonArrayRequest(url_tum_etkinlikler,
          new Response.Listener<JSONArray>() {
            @Override
            public void onResponse(JSONArray response) {
              Log.d(TAG_ETKINLIKLER, response.toString());

              try {
                // Parsing json array response
                // loop through each json object
                jsonResponse = "";
                for (int i = 0; i < response.length(); i++) {

                  JSONObject person = (JSONObject) response
                      .get(i);

                  String _id = person.getString("_id");
                  String ad = person.getString("ad");
                  String yer = person.getString("yer");
                  String tarih = person.getString("tarih");
                  String baslangicsaati = person.getString("baslangicsaati");
                  String bitissaati = person.getString("bitissaati");

                  jsonResponse += "Name: " + _id + "\\n";
                  jsonResponse += "Email: " + ad + "\\n";
                  jsonResponse += "Home: " + yer + "\\n";
                  jsonResponse += "Mobile: " + tarih + "\\n";
                  jsonResponse += "Mobile: " + baslangicsaati + "\\n";
                  jsonResponse += "Mobile: " + bitissaati + "\\n";

                }

                tv.setText(jsonResponse);

              } catch (JSONException e) {
                e.printStackTrace();
                Toast.makeText(getApplicationContext(),
                    "Error: " + e.getMessage(),
                    Toast.LENGTH_LONG).show();
              }

              hidepDialog();
            }
          }, new Response.ErrorListener() {
        @Override
        public void onErrorResponse(VolleyError error) {
          VolleyLog.d(TAG_ETKINLIKLER, "Error: " + error.getMessage());
          Toast.makeText(getApplicationContext(),
              "ee"+error.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
          hidepDialog();
        }
      });

      // Adding request to request queue
      AppController.getInstance().addToRequestQueue(req);
    }

    private void showpDialog() {
      if (!pDialog.isShowing())
        pDialog.show();
    }

    private void hidepDialog() {
      if (pDialog.isShowing())
        pDialog.dismiss();
    }

  }

AppController.java

package com.monat.bitirme.MySQL;

      import android.app.Application;
      import android.text.TextUtils;

      import com.android.volley.Request;
      import com.android.volley.RequestQueue;
      import com.android.volley.toolbox.Volley;

  public class AppController extends Application {

    public static final String TAG = AppController.class.getSimpleName();

    private RequestQueue mRequestQueue;

    private static AppController mInstance;

    @Override
    public void onCreate() {
      super.onCreate();
      mInstance = this;
    }

    public static synchronized AppController getInstance() {
      return mInstance;
    }

    public RequestQueue getRequestQueue() {
      if (mRequestQueue == null) {
        mRequestQueue = Volley.newRequestQueue(getApplicationContext());
      }

      return mRequestQueue;
    }

    public <T> void addToRequestQueue(Request<T> req, String tag) {
      req.setTag(TextUtils.isEmpty(tag) ? TAG : tag);
      getRequestQueue().add(req);
    }

    public <T> void addToRequestQueue(Request<T> req) {
      req.setTag(TAG);
      getRequestQueue().add(req);
    }

    public void cancelPendingRequests(Object tag) {
      if (mRequestQueue != null) {
        mRequestQueue.cancelAll(tag);
      }
    }
  }

soruldu: 14 Nis '15, 19:26

juanov's gravatar image

juanov
480465656
cevap kabul oranı: 25%

kapatıldı: 15 Nis '15, 02:12

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k639100

"Bu soru daha önce soruldu" nedeniyle kapatilmis. Kapatmadan önce diger soruya link verebilir misiniz.

(16 Nis '15, 05:57) özcanacar ♦♦ %C3%B6zcanacar's gravatar image

Kusura bakmayın dikkat etmemişim.Sorunu çözdüm.Çözüm yolunu yazıyım:

Veritabanından veri çekerken kullandığım select sorgusundaki tablo adı yanlış olduğu için hata alıyormuşum.VolleyError veritabanı bağlantısı ile ilgili bir sorun olduğunda ortaya çıkan bir hataymış.

permanent link

cevaplandı: 16 Nis '15, 16:05

juanov's gravatar image

juanov
480465656
cevap kabul oranı: 25%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×4
×3
×1

Soruldu: 14 Nis '15, 19:26

Görüntüleme: 479 kez

Son güncelleme: 16 Nis '15, 16:05

powered by BitNami OSQA