Herkese merhaba

Mysqldeki veritabanımdan veri çekip listviewde göstermek istiyorum fakat "Error parsing data org.json.JSONException: Value <br of type java.lang.String cannot be converted to JSONObject" hatası alıyorum.Anladığım kadarıyla veritabanı bağlantısında sorun yok ama ilk veriyi çekerken sorun yaşıyorum.Nette bu sorunu yaşayanlar olmuş ama çözümler bana uymadı.Neresi yanlış bu kodlarda?Şimdiden teşekkürler.

Activity dosyam:

public class EtkinlikTakvimiActivity extends Activity {

    ListView lv;

    // Progress Dialog
    private ProgressDialog pDialog;

    // Creating JSON Parser object
    JSONParser jParser = new JSONParser();

    //ArrayList<HashMap<String, String>> etkinlikList;
    ArrayList<Etkinlik> etkinlikList;

    // url to get all etkinlikler list
    private static String url_tum_etkinlikler = "http://10.0.3.2/Bitirme/get_tum_etkinlikler.php";

    // JSON Node names
    private static final String TAG_SUCCESS = "success";
    private static final String TAG_ETKINLIKLER = "etkinlikler";
    private static final String TAG_ID = "id";
    private static final String TAG_AD = "ad";
    private static final String TAG_YER = "yer";
    private static final String TAG_TARIH = "tarih";
    private static final String TAG_BASLANGIC_SAATI = "baslangicsaati";
    private static final String TAG_BITIS_SAATI = "bitissaati";

    // etkinlikler JSONArray
    JSONArray etkinlikler = null;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_etkinlik_takvimi);

      // Hashmap for ListView
      //etkinlikList = new ArrayList<HashMap<String, String>>();
      etkinlikList = new ArrayList<Etkinlik>();

      // Loading etkinlikler in Background Thread
      new LoadAllProducts().execute();

      // Get listview
      lv = (ListView) findViewById(R.id.lvEtkinlikTakvimi);

    }

    // Response from Edit Product Activity
    @Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
      super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
      // if result code 100
      if (resultCode == 100) {
        // if result code 100 is received
        // means user edited/deleted product
        // reload this screen again
        Intent intent = getIntent();
        finish();
        startActivity(intent);
      }

    }

    class LoadAllProducts extends AsyncTask<String, String, String> {

      @Override
      protected void onPreExecute() {
        super.onPreExecute();
        pDialog = new ProgressDialog(EtkinlikTakvimiActivity.this);
        pDialog.setMessage("Loading etkinlikler. Please wait...");
        pDialog.setIndeterminate(false);
        pDialog.setCancelable(false);
        pDialog.show();
      }

      /**
       * getting All etkinlikler from url
       */
      protected String doInBackground(String... args) {
        // Building Parameters
        List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
        // getting JSON string from URL
        JSONObject json = jParser.makeHttpRequest(url_tum_etkinlikler, "GET", params);

        // Check your log cat for JSON reponse
        Log.d("All Products: ", json.toString());

        try {
          // Checking for SUCCESS TAG
          int success = json.getInt(TAG_SUCCESS);

          if (success == 1) {
            // etkinlikler found
            // Getting Array of Products
            etkinlikler = json.getJSONArray(TAG_ETKINLIKLER);

            // looping through All Products
            for (int i = 0; i < etkinlikler.length(); i++) {
              JSONObject c = etkinlikler.getJSONObject(i);

              // Storing each json item in variable
              String id = c.getString(TAG_ID);
              String ad = c.getString(TAG_AD);
              String tarih = c.getString(TAG_TARIH);
              String yer = c.getString(TAG_YER);
              String baslangicssati = c.getString(TAG_BASLANGIC_SAATI);
              String bitissaati = c.getString(TAG_BITIS_SAATI);

              // creating new HashMap
              //HashMap<String, String> map = new HashMap<String, String>();
              Etkinlik map = new Etkinlik(id, ad, tarih, yer, baslangicssati, bitissaati);

              etkinlikList.add(map);
            }

          } else {
            // no etkinlikler found
            // Launch Add New product Activity

            Toast.makeText(getApplicationContext(), "BOŞ", Toast.LENGTH_LONG).show();

            //Intent i = new Intent(getApplicationContext(),
            //    NewProductActivity.class);
            // Closing all previous activities
            //i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
            //startActivity(i);
          }
        } catch (JSONException e) {
          e.printStackTrace();
        }

        return null;
      }
      protected void onPostExecute(String file_url) {
        // dismiss the dialog after getting all etkinlikler
        pDialog.dismiss();
        // updating UI from Background Thread
        runOnUiThread(new Runnable() {
          public void run() {

            EtkinlikTakvimiAdapter adaptorumuz = new EtkinlikTakvimiAdapter(EtkinlikTakvimiActivity.this, etkinlikList);
            lv.setAdapter(adaptorumuz);

          }
        });

      }

    }
  }

php dosyam:

<?php

/*
 * Following code will list all the etkinlikler
 */

// array for JSON response
$response = array();

// include db connect class
require_once __DIR__ . '/db_connect.php';

// connecting to db
$db = new DB_CONNECT();

// get all etkinlikler from etkinlikler table
$result = mysql_query("SELECT *FROM etkinlikler") or die(mysql_error());

// check for empty result
if (mysql_num_rows($result) > 0) {
  // looping through all results
  // etkinlikler node
  $response["etkinlikler"] = array();

  while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
    // temp user array
    $etkinlik = array();
    $etkinlik["_id"] = $row["_id"];
    $etkinlik["ad"] = $row["ad"];
    $etkinlik["tarih"] = $row["tarih"];
    $etkinlik["yer"] = $row["yer"];
    $etkinlik["baslangicssati"] = $row["baslangicssati"];
    $etkinlik["bitissaati"] = $row["bitissaati"];

    // push single etkinlik into final response array
    array_push($response["etkinlikler"], $etkinlik);
  }
  // success
  $response["success"] = 1;

  // echoing JSON response
  echo json_encode($response);

} else {
  // no etkinlikler found
  $response["success"] = 0;
  $response["message"] = "No etkinlikler found";

  // echo no users JSON
  echo json_encode($response);
}
?>

soruldu: 14 Nis '15, 19:29

juanov's gravatar image

juanov
480465656
cevap kabul oranı: 25%

1

Verinin içirisinde json yapısını bozan değer var anladığım kadarıyla. Bu hatayı içeren örnek json ı paylaşabilir misin?

(15 Nis '15, 01:26) Müslüm ÖZTÜRK M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image
1

Buradan json valid mi kontrol edermisin. http://jsonlint.com/

(16 Nis '15, 03:51) jackk jackk's gravatar image

jackk json çıktısı veren sayfada mysql deprecated uyarısı veriyordu çıktıya etki ettiğini düşünmemiştim.Dediğin gibi jsonlintten bakınca anladım hatanın htmlleri de çıktıya dahil oluyormuş.Teşekkür ederim yardımın için

(16 Nis '15, 15:32) juanov juanov's gravatar image

Müslüm bey dediğini gibi çıktının içinde html de varmış üst yorumda bahsettim.Teşekkürler yardımınız için

(16 Nis '15, 15:33) juanov juanov's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×3
×1
×1

Soruldu: 14 Nis '15, 19:29

Görüntüleme: 438 kez

Son güncelleme: 16 Nis '15, 15:33

powered by BitNami OSQA