Apache Shiro ile Sha256Hash şifrelemesi yapacağım fakat sınıfa verilen parametrelerin ne anlama geldiğini anlayamadım. Aşağıda örnekleri verilen constructor çağırımlarında salt ve hashIterations parametrelerinin ne anlama geldiği ve ne için kullanıldığını açıklayabilir misiniz?

Sha256Hash(Object source) 
Sha256Hash(Object source, Object salt) 
Sha256Hash(Object source, Object salt, int hashIterations)

soruldu: 18 Nis '15, 06:03

ilkay's gravatar image

ilkay
726334349
cevap kabul oranı: 13%

değiştirildi: 18 Nis '15, 06:04


Merhaba, Sha256Hash sınıfı SimpleHash sınıfından türemiştir ve Hash algoritması olarak "SHA-256" kullanıyor. Eğer bu SimpleHash sınıfını incelersek, source nin herhangi bir objek olabileceğini ve işleme tabi tutulmadan önce bunun byte[] çervrildiğini görürüz. Aynı şekilde salt değeride bir object olarabilir ve yine byte[] e çevrilerek hash fonktiyonuna verilir. İşlemi biraz karmaşıklaştırmak ve şifreyi daha güvenli halegetirmek için kullanılır. Bu salt değeri normalde rasgele üretilmelidir ve veritabanında saklanmalıdır. Çünkü şifreyi kontrol ederken bu değere tekrar ihtiyaç duyacaksınız. hashIterations ise bu işlemin kaç kere tekrarlanacağını gösterir. Yani girdiler hash fonksiyonu ile hash lenir ve çıktı tekrar aynı fonksiyon ile hash lenir ve böyle devam eder.

Özetle Şifreleme işlemleri için kullanacaksanız(ki hash fonktiyonları sadece bunun için kullanılmaz) source kullanıcının gireceği şifredir. Salt bu kullanıcı için veritabanında sakladığınız ek şifre,sayı yada herhangi birşey, ve hashIterations da sizin belirleyeceğiniz bir sayı.

SimpleHash i biraz incelerseniz anlayacağınıza eminim.

İyi çalışmalar

permanent link

cevaplandı: 19 Nis '15, 15:29

mceliksoy's gravatar image

mceliksoy ♦
6.5k84988
cevap kabul oranı: 25%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×282
×10
×8

Soruldu: 18 Nis '15, 06:03

Görüntüleme: 546 kez

Son güncelleme: 19 Nis '15, 15:29

powered by BitNami OSQA