Arkadaşlar Android Studio da iki tarih arasındaki farkı gün hafta ve ay cinsinden almaya çalışıyorum. Araştırmalarımdan net bir sonuca ulaşamadım yardımcı olabilecek olan var mı acaba ?

soruldu: 25 Nis '15, 17:02

leilla's gravatar image

leilla
0111
cevap kabul oranı: 0%


Calendar startDate = getStartDate();
Calendar endDate = getEndDate();

long totalMillis = endDate.getTimeInMillis() - startDate.getTimeInMillis();
int seconds = (int) (totalMillis / 1000) % 60;
int minutes =  ((int)(totalMillis / 1000) / 60) % 60;
int hours = (int)(totalMillis / 1000) / 3600;

totalMillis değişkeni aradaki farkı milisaniye cinsinden tutmaktadır. Örnekteki saniye,dakika,saat hesaplamalarındaki gibi gün,hafta,ay hesaplaması da yapabilirsin. Örnek gün için : int days = (int) ((totalMillis / 1000) / 3600) / 24;

permanent link

cevaplandı: 29 Nis '15, 02:27

ersinyildiz's gravatar image

ersinyildiz
2.9k31439
cevap kabul oranı: 29%

1

Tavsiyem, joda-time kütüphanesini kullanmanızdan yanadır.

http://www.joda.org/joda-time/key_period.html

(29 Nis '15, 04:31) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×38
×7

Soruldu: 25 Nis '15, 17:02

Görüntüleme: 754 kez

Son güncelleme: 29 Nis '15, 04:31

powered by BitNami OSQA