Merhaba

Kullanıcı bilgilerini saklamak için bir class yarattım ve bu klasa bir fragment içinden erişmek istiyorum. Kodların çoğu için tutorial kullandım bu yüzden sıkıntılı bi miktar.

Sıkıntı burda sanırım ;

 userLocalStore = new UserLocalStore(this);

Bu benim tüm userprofile dosyam ;

  public class userprofile extends android.support.v4.app.Fragment implements View.OnClickListener{
  View rootview;
  Button logoutbutton;
  EditText regusername, regpassword, regemail, regphonenumber, regbloodtype, regbirthday, regaddress;
  UserLocalStore userLocalStore;
  Context context;

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
    rootview = inflater.inflate(R.layout.userprofile_layout,container,false);
    regusername = (EditText)rootview.findViewById(R.id.regusername);
    regpassword = (EditText)rootview.findViewById(R.id.regpassword);
    regemail = (EditText)rootview.findViewById(R.id.regemail);
    regphonenumber = (EditText)rootview.findViewById(R.id.regphonenumber);
    regbloodtype = (EditText)rootview.findViewById(R.id.regbloodtype);
    regbirthday = (EditText)rootview.findViewById(R.id.regbirthday);
    regaddress = (EditText)rootview.findViewById(R.id.regaddress);

    logoutbutton = (Button)rootview.findViewById(R.id.regbutton);
    logoutbutton.setOnClickListener(this);

    userLocalStore = new UserLocalStore(this);
    return rootview;
  }

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();
    if (authenticate()== true)
    {
      displayUserDetails();
    }
    else{
      Intent intent = new Intent(getActivity(),loginscreen.class);
      startActivity(intent);
    }
  }
  private void displayUserDetails()
  {
    User user = userLocalStore.getLoggedInUser();
    regusername.setText(user.username);
    regemail.setText(user.email);
    regphonenumber.setText(user.phonenumber);
    regbloodtype.setText(user.bloodtype);
    regaddress.setText(user.address);
  }

  private boolean authenticate()
  {
    return userLocalStore.getuserloogedin();
  }
  @Override
  public void onClick(View v) {
    switch (v.getId())
    {
      case R.id.logoutbutton:
        userLocalStore.clearUserData();
        userLocalStore.setUserLoggedIn(false);

        break;
    }
  }
}

Burda da ulaşmaya çalıştığım UserLocalStore sınıfım;

  public class UserLocalStore
{
  public static final String SP_NAME = "userdetails";
  SharedPreferences userLocalDatabase;

  public UserLocalStore(loginscreen context)
  {
    userLocalDatabase = context.getSharedPreferences(SP_NAME,0);
  }
  public void storeUserData(User user)
  {
    SharedPreferences.Editor spEditor = userLocalDatabase.edit();
    spEditor.putString("username",user.username);
    spEditor.putString("password",user.password);
    spEditor.putString("email",user.email);
    spEditor.putString("phonenumber",user.phonenumber);
    spEditor.putString("bloodtype",user.bloodtype);
    spEditor.putString("birthday",user.birthday);
    spEditor.putString("address",user.address);
    spEditor.commit();
  }

  public User getLoggedInUser()
  {
    String username = userLocalDatabase.getString("username","");
    String password = userLocalDatabase.getString("password","");
    String email = userLocalDatabase.getString("email","");
    String phonenumber = userLocalDatabase.getString("phonenumber","");
    String bloodtype = userLocalDatabase.getString("bloodtype","");
    String birthday = userLocalDatabase.getString("birthday","");
    String address = userLocalDatabase.getString("address","");

    User storeduser = new User(username,password,email,phonenumber,bloodtype,birthday,address);
    return storeduser;
  }

  public void setUserLoggedIn(boolean loggedIn)
  {
    SharedPreferences.Editor spEditor = userLocalDatabase.edit();
    spEditor.putBoolean("LoggedIn",loggedIn);
    spEditor.commit();
  }

  public boolean getuserloogedin()
  {
    if (userLocalDatabase.getBoolean("LoggedIn",false)== true)
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }

  }

  public void clearUserData()
  {
    SharedPreferences.Editor spEditor = userLocalDatabase.edit();
    spEditor.clear();
    spEditor.commit();

  }
}

soruldu: 29 Nis '15, 04:32

Ashtaroth's gravatar image

Ashtaroth
10333
cevap kabul oranı: 0%


Ne tarz bir sorunla karşılaştınız açabilir misiniz biraz....

permanent link

cevaplandı: 02 May '15, 07:47

frknkntr's gravatar image

frknkntr
62681122
cevap kabul oranı: 26%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×16

Soruldu: 29 Nis '15, 04:32

Görüntüleme: 431 kez

Son güncelleme: 02 May '15, 07:47

powered by BitNami OSQA