c# 'ta sql server den combobox a veri çekmeye çalışıyorum hata almıyorum ancak kod çalışmıyor.

comboBox1.Items.Clear();
    SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=.\\\\SqlExpress;Initial Catalog=GuvenlikGirisCikis;Integrated Security=True");
    SqlCommand komut = new SqlCommand();
    SqlDataReader oku;
    baglan.Open();
    komut.Connection = baglan;
    komut.CommandText="SELECT personel FROM ad";
    oku = komut.ExecuteReader();
    while (oku.Read())
    {

      comboBox1.Items.Add ( oku["ad"].ToString());

    }
    oku.Close();
    baglan.Close();

soruldu: 02 May '15, 16:09

hlktskn's gravatar image

hlktskn
21191114
cevap kabul oranı: 25%

kapatıldı: 03 May '15, 06:17

Bu soru 03 May '15, 06:17 hlktskn tarafından "Bu soru daha önce soruldu" gerekçesiyle kapatıldı.


Sql sorgusu test yazılmış "select ad from personel" olarak düzeltir misin?

İyi çalışmalar

permanent link

cevaplandı: 03 May '15, 00:31

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.8k103691
cevap kabul oranı: 27%

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241

Soruldu: 02 May '15, 16:09

Görüntüleme: 1,173 kez

Son güncelleme: 03 May '15, 06:17

powered by BitNami OSQA