Türkçe yazılım terimi olarak hangisinin "method" yerine kullanılması daha doğru. Yanlış terimler kullanarak bu alışkanlığın süregelmesinde rol almak istemem.

soruldu: 03 May '15, 16:33

rorschach's gravatar image

rorschach
301111423
cevap kabul oranı: 50%

kapatıldı: 04 May '15, 07:22

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190

Ben "metot" veya "yordam" kelimelerini tercih ediyorum. Bu konuda son sözü söylecek iyi bir oluşum olmadığı için bizim gibi bu konuda hassasiyeti olan kişiler kendi kendine bir yol bulmaya çalışıyorlar.

Örneğin framework yerine "çatı" kelimesini tercih ediyordum ancak geçende bir günlük (blog) yazısında başka bir tanım gördüm "tezgah", doğrusu bence bu kelime kavramı daha iyi açıklıyor, oldukça hoşuma gitmişti. Ancak yukarıda belirttiğim gibi bunu organize eden bir ortak zemin olmayınca, hepsi kişisel bazda kalıyor.

Ayrıca bu tür mesajları görmek beni çok sevindiriyor.

(04 May '15, 01:40) zafer zafer's gravatar image

Bu soru 04 May '15, 07:22 CemIkta tarafından "Bu soru daha önce soruldu. http://www.btsoru.com/questions/1939/hangi-kavramtanm-kullanmak-dogru" gerekçesiyle kapatıldı.

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1
×1

Soruldu: 03 May '15, 16:33

Görüntüleme: 189 kez

Son güncelleme: 04 May '15, 07:22

Benzer sorular

powered by BitNami OSQA