Spring Security ile PostgreSql'i birlikte kullanmak istiyorum. Şöyle bir kodum var:

<bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
  <property name="driverClassName" value="org.postgresql.Driver" />
  <property name="url" value="jdbc:postgresql://localhost:5432/HospitalAutomation" />
  <property name="username" value="ilkay" />
  <property name="password" value="12345" />
</bean>
<security:authentication-manager>

  <security:authentication-provider>
    <security:password-encoder hash="md5"/>
    <security:jdbc-user-service data-source-ref="dataSource"
                  users-by-username-query="select username, password, enabled from kullanicilar where username=?"
                  authorities-by-username-query="select u.username, r.role from kullanicilar u, user_roles r
                    where u.username = r.kullanici and u.username =?"/>
  </security:authentication-provider>
</security:authentication-manager>

Bu kod ile yetkilendirme mekanizması için çalışıyorum. MySql Select Where'de '' ve "" lar arası ayrım yapmazken PostgreSql sadece ' ' ile veri çekilmesine izin veriyor. Sorun sizce de buradan kaynaklı mı? Çözümü ne olabilir?

soruldu: 05 May '15, 13:54

ilkay's gravatar image

ilkay
726334249
cevap kabul oranı: 13%

değiştirildi: 05 May '15, 13:54

\' -> escape karakter kullanınız.

(05 May '15, 16:26) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

Bu sorunun çözümünü buldum. SecurityConfig.xml (yukarıdaki kod bloğunun içinde olduğu dosya) üzerinde bir değişiklik yapmaya gerek yok. PostgreSql'de Varchar şeklinde bir veri tipi yok. Yetkilendirme yaptığınız tablolarınızdaki kolonları Varchar'dan Character Varying'e çevirmeniz gerekmekte. Bunu yapınca yetkilendirme mekanizması yine sağlıklı çalışıyor.

permanent link

cevaplandı: 07 May '15, 04:47

ilkay's gravatar image

ilkay
726334249
cevap kabul oranı: 13%

db de tablo yaratmadanmı soruyu açtınız? bunu zaten tabloyu oluştururken görmeniz gerekir.

(07 May '15, 05:04) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

Tablolarım db de idi zaten. Sadece kolonun veri tipini unuttuğum için bu şekilde sıkıntı çıktı. Tabloları MySql'den PostgreSql'e taşımıştım.

(07 May '15, 05:06) ilkay ilkay's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×130
×20
×8

Soruldu: 05 May '15, 13:54

Görüntüleme: 468 kez

Son güncelleme: 07 May '15, 05:06

powered by BitNami OSQA