Merhaba arkadaşlar;

Asp.NET MVC uygulaması yazarken neden html helperlar kullanmalıyız, avantajları nelerdir? Yani Html.ActionLink() gibi bir helper kullanmanın düz a html tag ini kullanmakla arasındaki fark nedir? Bende helper kullanıyorum fakat bunu merak ediyorum. Yani neden html tag leri yerine html helper lar kullanmalıdır. Dropdownlist kullanmak tamam db den veri basarken kolaylık sağlıyor diyelim ama diğerleri(checkboxfor, textboxfor vs..) gibi helper lar neden kullanmalı, bunu açıklar mısınız?

soruldu: 09 May '15, 06:55

CodErode's gravatar image

CodErode
0101618
cevap kabul oranı: 0%


htmlhelper içerisinde kullanılan anahtar kelimeler aynı zamanda viewmodel nesnelerini temsil eder. Yani veri taşımaya da yardımcı olur. Ayrıca -for son eki ile biten strongly-typed html helper nesneleri ile compile time da tip uyumsuzluğu kontrol edildiğinden hata olasılıgınız azalır. yani x=>x.Name diye tanımladığınız alan için Name değişkeninin adını model den değiştirince htmlhelper da da hata alırsınız ve bu hatayı düzeltirsiniz.

yani helperların avantajı geliştirme kolaylığı ve modülerlik konularında ön plandadır. Mesela kendiniz kompleks bir helper yazarsanız, tek satırda, yönetilebilir ve strongly typed bir html elemanınız olur.

permanent link

cevaplandı: 11 May '15, 08:36

AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

AliRıza Adıyahşi ♦
7.9k146288
cevap kabul oranı: 44%

Teşekkürler hocam, sonunda cevap veren birisi oldu. :) Başka fikirlerini beyan etmek isteyen daha geniş açıklamak isteyen varsa yorumlarını alsam iyi olur.

(11 May '15, 18:13) CodErode CodErode's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1

Soruldu: 09 May '15, 06:55

Görüntüleme: 405 kez

Son güncelleme: 11 May '15, 18:13

Benzer sorular

powered by BitNami OSQA