Arkadaşlar UserControl içinde dataliste veri bağlamak için CatologAccess sınıfını kullanmam lazım fakat bu sınıfı görmüyor? İnternete baktım ama nedenini anlayamadım. Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler..

alt text

//Buda CatologAccess sınıfı

 public static class CatologAccess
  {
 public static DataTable GetDepartments()
    {
      DbCommand command = GenericDataAccess.CreateCommand();
      command.CommandText = "GetDepartments";
      return GenericDataAccess.ExecuteSelectCommand(command);
     }
  }

soruldu: 15 May '15, 05:13

fogoksu's gravatar image

fogoksu
1223
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 15 May '15, 05:47

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.4k63999


Referans olarak ekledin mi ?

permanent link

cevaplandı: 15 May '15, 06:04

erguns's gravatar image

erguns
25
cevap kabul oranı: 0%

Sadece E-Ticaret adında bir proje var nereden nereye referans ekliyeceğim ki?

(15 May '15, 08:26) fogoksu fogoksu's gravatar image

Hata veren satırı silip build edip deneyer misin? Eğer hala hata devam ediyor ise Visual studio dan kaynaklandığını düşünüyorum. Visual studioyu kapatıp tekrar açar mısın?

permanent link

cevaplandı: 15 May '15, 07:50

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.7k103691
cevap kabul oranı: 27%

onları da yaptım olmadı.Bir sınıf başka bir sınıfı görüyor ama user kontroller sınıfları görmüyor

(15 May '15, 08:06) fogoksu fogoksu's gravatar image

UserControl' ü sil ve yeniden eklemeyi dener misin.

(15 May '15, 08:14) Müslüm ÖZTÜRK M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

alt text

Sadece E-Ticaret adında bir proje var nereden nereye referans ekliyeceğim ki?

permanent link

cevaplandı: 15 May '15, 06:12

fogoksu's gravatar image

fogoksu
1223
cevap kabul oranı: 0%

Sorunu çözdüm arkadaşlar.. Class'ın property özelliğinden build to action kısmını compile yapınca oldu.İlgilenenlere teşekkür ediyorum:)

permanent link

cevaplandı: 15 May '15, 09:10

fogoksu's gravatar image

fogoksu
1223
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×7

Soruldu: 15 May '15, 05:13

Görüntüleme: 488 kez

Son güncelleme: 15 May '15, 09:10

powered by BitNami OSQA