Aşağıda yazdığım activity açılır açılmaz kapanıyor.Sebebi ne olabilir? package com.ct.asg.ct;

import android.app.Activity; import android.content.Intent; import android.database.Cursor; import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; import android.support.v7.app.ActionBarActivity; import android.os.Bundle; import android.view.Menu; import android.view.MenuItem; import android.widget.Adapter; import android.widget.ArrayAdapter; import android.widget.ListAdapter; import android.widget.ListView;

import java.util.ArrayList;

public class TamlisteActivity extends Activity { private Veritabani2 veritabani2 = new Veritabani2(this);

@Override
public void onBackPressed() {
  Intent i = new Intent(TamlisteActivity.this, MainActivity.class);
  startActivity(i);
  finish();
}

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_tamliste);
  final ListView liste = (ListView) findViewById(R.id.liste);
  final ArrayList<String> kisiler = new ArrayList<String>();
  SQLiteDatabase db = veritabani2.getReadableDatabase();
  Cursor c = db.rawQuery("SELECT _id,ad,cz,yil,ay FROM KisiTablosu", null);

  final ArrayList<Integer> ekle = new ArrayList<Integer>();
  int i = 1;
  if (c.getCount() != 0) {
    while (c.moveToNext()) ;
    {

      final String ad = c.getString(c.getColumnIndex("ad"));
      final int id = c.getInt(c.getColumnIndex("_id"));
      ekle.add((int) id);
      kisiler.add(i + "-)" + ad);
      i++;
      ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, kisiler);
      liste.setAdapter(adapter);

    }
    c.close();

  }
  else{
    Intent I= new Intent(this,MainActivity.class);
    startActivity(I);
  }

}

}

soruldu: 16 May '15, 12:27

however's gravatar image

however
105151923
cevap kabul oranı: 0%

1

asenkron klass ile denermisin ve bize log verebilirsen daha faydali olur

(20 May '15, 17:09) Numan Numan's gravatar image

Adapter oluşturmayı ve listview e set etmeyi her döngüde yapmışsınız.Aşağıdaki şekilde dener misiniz

if (c.moveToFirst()) {
  do
  {

    final String ad = c.getString(c.getColumnIndex("ad"));
    final int id = c.getInt(c.getColumnIndex("_id"));
    ekle.add((int) id);
    kisiler.add(i + "-)" + ad);
    i++;

  }while (c.moveToNext()) ;
  c.close();
  ArrayAdapter<String> adapter = 
              new ArrayAdapter<String> (this,android.R.layout.simple_list_item_1,kisiler);
    liste.setAdapter(adapter);
}else { // eğer vt den sonuç gelmiyorsa yapılacak işlemler}
permanent link

cevaplandı: 17 May '15, 05:03

Mustafa's gravatar image

Mustafa
226449
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 17 May '15, 05:05

Teşekkür ederim .Fakat yine sonuc ayni oldu.

(17 May '15, 06:06) however however's gravatar image
1

log'ları paylaşabilir misin?

(20 May '15, 10:07) altan_518 altan_518's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×40
×27

Soruldu: 16 May '15, 12:27

Görüntüleme: 646 kez

Son güncelleme: 20 May '15, 17:09

powered by BitNami OSQA