baglanti.Open();
    string arama = "SELECT * from personel where tc=@tc";
    SqlCommand alma = new SqlCommand(arama, baglanti);
    alma.Parameters.AddWithValue("@tc", txttc.Text);
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(alma);
    SqlDataReader dr = alma.ExecuteReader();
    if (dr.Read())
    {
      txttc.Text = dr["tc"].ToString();
      txtad.Text = dr["ad"].ToString();
      txtsoyad.Text = dr["soyad"].ToString();
      dateTimePicker1.Text = dr["dogumtarihi"].ToString();
      mtxttelefon.Text = dr["telefon"].ToString();
      txtemail.Text = dr["email"].ToString();
      txtdepartman.Text = dr["departmanadi"].ToString();
      dateTimePicker2.Text = dr["isegiristarihi"].ToString();
    }
    else
      MessageBox.Show("Müşteri Bulunamadı.");
    baglanti.Close();
müşteri bulunamadı diyor buradaki hatam nedir?

string arama = "SELECT * from personel where tc=@tc";

tc nin yanındaki @ işaretini silince çalışıyor ama sadece birinci sıradaki verileri getiriyor

soruldu: 18 May '15, 17:49

hlktskn's gravatar image

hlktskn
21191114
cevap kabul oranı: 25%

1

Emin olmamakla birlikte önce parametreyi ekleyip ondan sonra sorguda kullanmanız gerekiyor diye biliyorum

(18 May '15, 18:34) ArnesTwin ArnesTwin's gravatar image

alma.Parameters.AddWithValue("@tc", txttc.Text); satırında tc önündeki @ işaretine gerek yok.

permanent link

cevaplandı: 19 May '15, 00:56

ertuncefeoglu's gravatar image

ertuncefeoglu
7705719
cevap kabul oranı: 20%

1

kaldırıp denedim hala çalışmıyor.

(19 May '15, 05:31) hlktskn hlktskn's gravatar image

sql sorgusundan değilde dbdeki verinden kaynaklanıyor olabilir.Başında yada sonunca boşluk olduğu için veri gelmeyebilir. Trim yaparak sorgulamayı deneyebilir misin. Yani aşağıdaki gibi

string arama = "SELECT * from personel where LTRIM(RTRIM(tc))=@tc";
SqlCommand alma = new SqlCommand(arama, baglanti);
alma.Parameters.AddWithValue("@tc", txttc.Text.Trim());
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(alma);
SqlDataReader dr = alma.ExecuteReader();

iyi çalışmalar

permanent link

cevaplandı: 19 May '15, 15:00

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.8k103691
cevap kabul oranı: 27%

1

hala aynı hatayı alıyorum.

(19 May '15, 15:40) hlktskn hlktskn's gravatar image
1

tablonun create scritpini paylaşabilir misin? Tc kolonunu varchar değil de int olarak mı tanımladın acaba?

(19 May '15, 16:05) Müslüm ÖZTÜRK M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

varchar(11) olarak yaptım .

permanent link

cevaplandı: 21 May '15, 16:20

hlktskn's gravatar image

hlktskn
21191114
cevap kabul oranı: 25%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241

Soruldu: 18 May '15, 17:49

Görüntüleme: 641 kez

Son güncelleme: 21 May '15, 16:20

powered by BitNami OSQA