using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Diagnostics;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Net;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
 namespace youtubemp3convert
 {
   public partial class Form1 : Form
   {
    public Form1()
    {
    InitializeComponent();
  }
  bool durum = false;

  WebBrowser web = new WebBrowser();
  private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
      web.Document.GetElementById("youtube-url").SetAttribute("value", textBox1.Text);

  web.Document.GetElementById("submit").InvokeMember("click");

  durum = true;

       }
  string dosyadi = "";
  void Download(string link)
  {
    SaveFileDialog kaydet = new SaveFileDialog();
    kaydet.Filter = "MP3 Dosyası (*.mp3) |*.mp3";
    if (kaydet.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
    {
      dosyadi = kaydet.FileName;
      WebClient download = new WebClient();
      download.DownloadFileAsync(new Uri(link),dosyadi);
      download.DownloadProgressChanged += download_DownloadProgressChanged;
      download.DownloadFileCompleted += download_DownloadFileCompleted;
    }
  }

  void download_DownloadProgressChanged(object sender, DownloadProgressChangedEventArgs e)
  {
    progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;
  }

  void download_DownloadFileCompleted(object sender, AsyncCompletedEventArgs e)
  {
    Process.Start(dosyadi);
  }

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    web.ScriptErrorsSuppressed = true;
    web.Navigate("http://www.youtube-mp3.org/tr");
    web.DocumentCompleted += web_DocumentCompleted;
  }
  string link = "";
  void web_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
  {
    if (durum)
    {
      HtmlElementCollection col = web.Document.GetElementsByTagName("a");
      foreach (HtmlElement el in col)
      {
        if (el.InnerText == "Download")
        {
          link = el.GetAttribute("href");
          Download(link);
        }
      }
      durum = false;
    }
  }

}

}

BU KODDA BUTTON A BASINCA İKİ UCKERE NEREYE KAYDETCENİ SORUYO SUREKLİ Bİ KAC SORUSTAN SONRA KAYDEDİYOR NERDE HATA YAPİYORUM LUTFEN YARDIM

soruldu: 06 Haz '15, 06:53

engineers's gravatar image

engineers
366557694
cevap kabul oranı: 23%

değiştirildi: 06 Haz '15, 11:37


Paylaşmış olduğun kod üzerinde bazı geliştirmeler yaparak son halini aşağıda paylaşıyorum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows.Forms;
namespace youtubemp3convert
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    CalismaDurumu _calismadurum = CalismaDurumu.IlkAcilis;

    private WebBrowser _webBrowser = null;

    private string _dosyadi = "";

    private int _calisma = 0;

    void Download(string link)
    {
      var kaydet = new SaveFileDialog {Filter = "MP3 Dosyası (*.mp3) |*.mp3"};
      if (kaydet.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        _dosyadi = kaydet.FileName;
        var download = new WebClient();
        download.DownloadFileAsync(new Uri(link), _dosyadi);
        download.DownloadProgressChanged += download_DownloadProgressChanged;
        download.DownloadFileCompleted += download_DownloadFileCompleted;
      }
    }

    void download_DownloadProgressChanged(object sender, DownloadProgressChangedEventArgs e)
    {
      progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;
    }

    void download_DownloadFileCompleted(object sender, AsyncCompletedEventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Add("Download tamamlandı");
      listBox1.Items.Add("-----------------------------------");
      SiteyeGirisYap();
      Process.Start(_dosyadi);
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      SiteyeGirisYap();
    }

    public void SiteyeGirisYap()
    {
      _calisma = 0;
      progressBar1.Value = 0;
      _webBrowser = new WebBrowser();
      _calismadurum = CalismaDurumu.IlkAcilis;
      _webBrowser.ScriptErrorsSuppressed = true;
      _webBrowser.Navigate("http://www.youtube-mp3.org/tr");
      _webBrowser.DocumentCompleted += web_DocumentCompleted;
    }

    void web_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
    {
      _calisma++;

      if (_calismadurum == CalismaDurumu.IlkAcilis)
      {
        if (_calisma == 6) //6 farklı request oluştuğu için en son requesti bekliyorum
        {
          listBox1.Items.Add("Dönüştürme için hazır. Video Url' sini yazınız.");
        }
      }

      else if (_calismadurum == CalismaDurumu.Donusturme)
      {
        if (_calisma == 6) //6 farklı request oluştuğu için en son requesti bekliyorum
        {
          var links = new List<HtmlElement>(_webBrowser.Document.GetElementsByTagName("a")
                            .Cast<HtmlElement>());

          var linkDownload = links.FirstOrDefault(x => x.InnerText == "Download" && x.GetAttribute("href").Contains("ts_create"));
          if (linkDownload != null)
          {
            listBox1.Items.Add("Download Başladı");
            string downloadUrl = linkDownload.GetAttribute("href");
            Download(downloadUrl);
          }
        }
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DonusturmeyiBaslat();
    }

    public void DonusturmeyiBaslat()
    {
      _calisma = 0;
      _calismadurum = CalismaDurumu.Donusturme;
      _webBrowser.Document.GetElementById("youtube-url").SetAttribute("value", textBox1.Text);
      _webBrowser.Document.GetElementById("submit").InvokeMember("click");
    }

  }

  public enum CalismaDurumu
  {
    IlkAcilis,
    Donusturme,
    Indirme
  }
}

İyi çalışmalar

permanent link

cevaplandı: 07 Haz '15, 06:07

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.7k103691
cevap kabul oranı: 27%

Emegine saglik guzelce calısıyor. Cok Tesekkurler

(07 Haz '15, 06:27) engineers engineers's gravatar image

alt text

yukarıdaki ekran resminden de göreceğin gibi butona tıklandığında submit yaparken 3 ayrı request oluşuyor. Dolayısı ile birden fazla kez document complete tetikleniyor.

permanent link

cevaplandı: 06 Haz '15, 14:50

M%C3%BCsl%C3%BCm%20%C3%96ZT%C3%9CRK's gravatar image

Müslüm ÖZTÜRK
10.7k103691
cevap kabul oranı: 27%

nasıl cözebilirim?

(07 Haz '15, 04:36) engineers engineers's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×240

Soruldu: 06 Haz '15, 06:53

Görüntüleme: 629 kez

Son güncelleme: 07 Haz '15, 06:27

powered by BitNami OSQA