Kullandığım katmanlı mimariyi MEF ile genişletebiliyorum. Mimarinin View kısmında MVC kullanıyorum. MEF ile farklı MVC modülleri(partları) oluşturarak her birini Ana View Projesine bağlayabiliyorum. Ama Data kısmını çözemedim. Data projesi içerisinde Generic Repository ve Unit Of Work kullanıyorum. Bunlarında altında kullandığım Entity Framework DataContext var. Kurmak istediğim Modül sisteminde her bir modülünde kedine ait Entityleri var. Data kısmını yani DataContext içerisindeki DbSetleri farklı MEF partlarında tanımlanıp Ana DataContext içerinde nasıl birleşmesini sağlayabilirim(View kısmında olduğu gibi)?

Kullandığım mimaride örnek aldığım proje:

http://genericunitofworkandrepositories.codeplex.com/

MEF'i View kısmına uygularken kullandığım örnekler :

http://stackoverflow.com/questions/21017036/mef-with-mvc-4-or-5-pluggable-architecture-2014

http://www.minepla.net/2010/05/asp-net-mvc-frameworkde-mef-ile-controller-eklentileri/

soruldu: 17 Haz '15, 04:09

emrekacan's gravatar image

emrekacan
813304450
cevap kabul oranı: 9%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×84
×18
×1

Soruldu: 17 Haz '15, 04:09

Görüntüleme: 276 kez

Son güncelleme: 17 Haz '15, 04:09

powered by BitNami OSQA