bu ilk main

  static void Main(string[] args)
  {
    string ip, nick;
    int port;
    Console.Write("İP GİRİNİZ :");
    ip = Console.ReadLine();
    Console.Write("port giriniz:");
    port = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    Console.Write("Nick giriniz :");
    nick = Console.ReadLine();

     Socket baglanti = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
    baglanti.Connect(IPAddress.Parse(ip), port);
    NetworkStream ag = new NetworkStream(baglanti);
    BinaryReader okuyucu = new BinaryReader(ag);
    BinaryWriter yazici = new BinaryWriter(ag);
    baslangic:
    string mesaj;
    Console.Write("Mesajini Giriniz");
    mesaj = Console.ReadLine();
    yazici.Write(nick + " :" + mesaj);
    Console.Write("KARSI TARAFTAN MESAJ BEKLENİYOR");
    string gelen = okuyucu.ReadString();
    Console.WriteLine(gelen);
    goto baslangic;

  }

buda ikinci main

  static void Main(string[] args)
  {
    string nick;
    int port;
    Console.Write("Nick Giriniz");
    nick = Console.ReadLine();
    Console.Write("Acılıcak port");
    port = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
    TcpListener dinleyici = new TcpListener(port);
    dinleyici.Start();
    Console.WriteLine("server baslatıldı");
    Console.WriteLine("Karsı taraf bekleniyor");
    Socket istemci = dinleyici.AcceptSocket();
    Console.WriteLine("Karsı taraf baglandı");
    NetworkStream ag = new NetworkStream(istemci);
    BinaryReader okuyucu = new BinaryReader(ag);
    BinaryWriter yazici = new BinaryWriter(ag);
    baslangic:
    string mesaj, gmesaj = okuyucu.ReadString();
    Console.WriteLine(gmesaj);
    Console.Write("mesajınız");
    mesaj = Console.ReadLine();
    yazici.Write(nick + " :" + mesaj);
    goto baslangic;

  }

iki programı actıgımda baglantı saglaya biiyorum fakat farklı bilgisyardan nasıl erisebilirim birbirine

soruldu: 28 Haz '15, 08:56

engineers's gravatar image

engineers
366567794
cevap kabul oranı: 23%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241

Soruldu: 28 Haz '15, 08:56

Görüntüleme: 624 kez

Son güncelleme: 28 Haz '15, 08:56

powered by BitNami OSQA