soru tam olarak İçinde bulunan ayın gün sayısını hesap ediniz. birde İçinde bulunan yılın gün sayısını hesap ediniz.

oracle sql dili ile nasıl yapabilirim bunu

soruldu: 30 Haz '15, 03:12

llrootll's gravatar image

llrootll
105710
cevap kabul oranı: 0%


Aydaki gün sayısı

select cast(to_char(LAST_DAY(TARIH),'dd') AS INT) FROM dual;

Yıldaki Gün

select add_months(trunc(sysdate,'YYYY'),12) -trunc(sysdate,'YYYY') cnt from dual

Sanırım istediğin bu galiba

permanent link

cevaplandı: 30 Haz '15, 06:55

kurtomerfaruk's gravatar image

kurtomerfaruk
1.3k242940
cevap kabul oranı: 29%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×80
×70
×50
×5
×1

Soruldu: 30 Haz '15, 03:12

Görüntüleme: 661 kez

Son güncelleme: 30 Haz '15, 06:55

powered by BitNami OSQA