SpeechRecognitionEngine sRecognize = new SpeechRecognitionEngine();
  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
  }

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    sRecognize.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple);
  }
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {

    Choices sList = new Choices();
    sList.Add(new string[] { "hello", "test", "it", "works", "how", "are", "you" });
    GrammarBuilder gBuldir = new GrammarBuilder();
    gBuldir.Append(sList);
    Grammar grammar = new Grammar(gBuldir);

    sRecognize.LoadGrammarAsync(grammar);
    sRecognize.SetInputToDefaultAudioDevice();
    sRecognize.SpeechRecognized += sRecognize_SpeechRecognized;

  }

  void sRecognize_SpeechRecognized(object sender, SpeechRecognizedEventArgs e)
  {
    switch (e.Result.Text)
    {
      case"hello":
        MessageBox.Show("hello");
        break;

    }

  }

  private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    sRecognize.RecognizeAsyncStop();
  }

sRecognize.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple); da nesne basvurusu ogesi ayarlanmadı diyor (System.NullReferenceException) nasıl cozebilirim

soruldu: 05 Tem '15, 06:18

engineers's gravatar image

engineers
366557794
cevap kabul oranı: 23%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241

Soruldu: 05 Tem '15, 06:18

Görüntüleme: 266 kez

Son güncelleme: 05 Tem '15, 06:18

powered by BitNami OSQA