Intent intent = new Intent(this, YeniActivity.class);
startActivity(intent);

bu kodla yeni activity başlatıyorum. üst üste yeni activity'ler uygulamanın şişmesine, yavaşlamasına neden olur mu? eski activity'leri silmek gerekir mi?

soruldu: 15 Tem '15, 05:06

iskenderoguz's gravatar image

iskenderoguz
25191116
cevap kabul oranı: 25%


alt text

Activity'lerin yaşam döngüsünü Android sizin yerinize yönetir. Özel bir durum yoksa bu yönetimi devralmanız çok gerekli değil. Her geçiş işleminde önceki activity için finish() kullanırsanız kullanıcı bulunduğu activity'de geri butonunu kullandığında uygulamadan tamamen çıkar. Bu çalışma yapısına ihtiyaç olan durumlar da yok değil onu alt paragrafta açıklayacağım. Ama uygulamanın normal akışında uygulama şişmesin diye bu tarz bir yönteme ihtiyaç yok. Sistem kaynakları tükenmeye yüz tuttuğunda sizin arkaplanda "Paused" modunda bekleyen activity'lerinizi zaten öldürecektir. Dönen çarka çomak sokmamak lazım :)

Bunun yanında bazı durumlarda önceki Activity'yi bitirmek gerekebilir. Örneğin Login ekranınız varsa bu ekrandan giriş başarılı olduktan sonra kullanıcıyı Anasayfaya yönlendirdiniz diyelim. Kullanıcı buradan geri tuşuna bastığında tekrar Login'e döndürmek çok mantıklı olmaz. Aynı örneği Splash activity için de verebiliriz. Bu gibi durumlarda Activity'nin "OnPause" methodu override edilerek "finish()" kullanılabilir ve bu durumun önüne geçilebilir.

permanent link

cevaplandı: 16 Tem '15, 02:50

ersinyildiz's gravatar image

ersinyildiz
2.9k31439
cevap kabul oranı: 29%

Arkada kalan activity kapatmak icin finish(); metodunu kullanabilirsiniz.startActivity(); den sonra kullanin.

permanent link

cevaplandı: 15 Tem '15, 10:29

however's gravatar image

however
105151923
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 15 Tem '15, 10:31

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 15 Tem '15, 05:06

Görüntüleme: 408 kez

Son güncelleme: 16 Tem '15, 02:50

powered by BitNami OSQA