Javada Thread'lerin tamamlandığını nasıl kontrol edebilirim şöyle ki bir dizi işlemleri var thread içerisinde yürütülen fakat ondan sonraki bir dizi işlem ise thread içerisindeki bazı sınıfların tamamının yürütülüp yürütülmediğine ihtiyaç duyuyor.Şöyle bir şey var mıdır ki ben thread in çalışması bittiği anda tüm işlemler yürütüldüğüne diğer işlemlere geçsem.

soruldu: 22 Tem '15, 04:40

meSutPiskin's gravatar image

meSutPiskin
3456611
cevap kabul oranı: 23%


Böyle bir örnek buldum isAlive metodu işimi gördü.

 public class Main {
    public static void main(String[] argv) 
    throws Exception {
     Thread thread = new MyThread();
     thread.start();
     if (thread.isAlive()) {
       System.out.println("Thread has not finished");
     }
     else {
       System.out.println("Finished");
     }
     long delayMillis = 5000; 
     thread.join(delayMillis);
     if (thread.isAlive()) {
       System.out.println("thread has not finished");
     }
     else {
       System.out.println("Finished");
     }
     thread.join();
    }
  }

  class MyThread extends Thread {
    boolean stop = false;
    public void run() {
     while (true) {
       if (stop) {
        return;
       }
     }
    }
  }
permanent link

cevaplandı: 22 Tem '15, 05:15

meSutPiskin's gravatar image

meSutPiskin
3456611
cevap kabul oranı: 23%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×33
×1

Soruldu: 22 Tem '15, 04:40

Görüntüleme: 334 kez

Son güncelleme: 22 Tem '15, 05:15

powered by BitNami OSQA