Android ekranını ikiye bölmek istiyorum ve iki ayru yerde başka ögeler olaca.öncelikle ekranı nasıl yarıya bölebilirim ?

soruldu: 06 Ağu '15, 07:47

secrett's gravatar image

secrett
0283742
cevap kabul oranı: 0%


İçteki öğeler LinearLayout olmak zorunda değil, örnek olarak onları verdim.

Dikey bölme <linearlayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" android:weightsum="2">

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="0dp"
android:orientation="vertical"
android:layout_weight="1">
 <!-- Birinci Bölüm -->
</LinearLayout>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="0dp"
android:orientation="vertical"
android:layout_weight="1">
 <!-- İkinci Bölüm -->
</LinearLayout>

</LinearLayout>

Yatay bölme

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="horizontal"
android:weightSum="2">

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical"
android:layout_weight="1">
 <!-- Birinci Bölüm -->
</LinearLayout>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical"
android:layout_weight="1">
 <!-- İkinci Bölüm -->
</LinearLayout>

</LinearLayout>
permanent link

cevaplandı: 07 Ağu '15, 02:34

ersinyildiz's gravatar image

ersinyildiz
2.9k31439
cevap kabul oranı: 29%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×35
×5
×2

Soruldu: 06 Ağu '15, 07:47

Görüntüleme: 422 kez

Son güncelleme: 07 Ağu '15, 02:34

powered by BitNami OSQA