Merhaba arkadaşlar , http://jsfiddle.net/trevordowdle/6CDSB/1/ buradaki örneği buldum ve kullanmayı düşündüm yalnızca anlamadığım , yapamadığım bir konu var daha önce ajax ile sortable update yapmıştım ama nested girince sıkıştım kaldım.

Hem listemi listelettiğim divde döngüyle nasıl listeletebilirim , parent ve child kısımlarını hiyerarşik olarak denedim ama başaramadım , aynı zamanda ajax ile update yapmak istiyorum

yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

Sorunumu çözdüm arkadaşlar bir yerde bulduğum çözüm ile

ÇÖZÜM

Öncelikle sıkıntım nested listeletmekti bir yerde bulduğum çözüm ile düzenleyince o kısmı halletim o da şu şekilde sayfamın üst kısmında function.js içinde bulundurduğum ve ajax ile post ettirdiğim kısım şu şekilde ;

function lagXHRobjekt() {
  var XHRobjekt = null;

  try {
    ajaxRequest = new XMLHttpRequest(); // Firefox, Opera, ...
  } catch(err1) {
    try {
      ajaxRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); // Noen IE v.
    } catch(err2) {
      try {
          ajaxRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); // Noen IE v.
      } catch(err3) {
        ajaxRequest = false;
      }
    }
  }
  return ajaxRequest;
}

function menu_updatesort(jsonstring) {
  mittXHRobjekt = lagXHRobjekt();

  if (mittXHRobjekt) {
    mittXHRobjekt.onreadystatechange = function() { 
      if(ajaxRequest.readyState == 4){
        var ajaxDisplay = document.getElementById('sortDBfeedback');
        ajaxDisplay.innerHTML = ajaxRequest.responseText;
      } else {
        // Uncomment this an refer it to a image if you want the loading gif
        //document.getElementById('sortDBfeedback').innerHTML = "<img style='height:11px;' src='images/ajax-loader.gif' alt='ajax-loader' />";
      }
    }

    ajaxRequest.open("GET", "inc/ajax/option_update.php?jsonstring=" + jsonstring + "&rand=" + Math.random()*9999, true);
    ajaxRequest.send(null); 
  }
}

HTML tarafındaki kısımda nested listemi şu şekilde oluşturdum ;

            <div class="dd" id="nestable">
              <ol class="dd-list">

                <?php

                $request = $db->select("options")
                  ->join('option_val' , '%s.option_id = %s.id' , 'inner')
                  ->orderby('options.orders' , 'asc')
                  ->run();
                foreach ($request as $row)
                {
                  $kategoriler[] = $row;
                }

                function sayfa_nested($sayfalar , $ebeveyn = 0 , $kademe_pixel = 5 , $i = 0 , $menuler = null , $nested = false)
                {

                  // Sayfalar Boşşa boş döndür.
                  if (empty($sayfalar))
                    return;

                  // Eğer fonksiyon içinden çağırılmıyorsa
                  if (!$nested)
                  {
                    // Sayfaları ebeveyn idsi ile yeni dizi oluştur
                    foreach ($sayfalar as $row):
                      $items[ $row['parent_id'] ][] = $row;
                    endforeach;
                  } else
                  {
                    // Nested ise gelen sayfaları al
                    $items = $sayfalar;
                  }

                  // Gelen sayfaları aç
                  foreach ($items[ $ebeveyn ] as $sayfa)
                  {
                    if ($sayfa['is_locked'] == 1)
                    {
                      $class = ' <i style="color:red;" class="fa fa-lock"></i>';
                    }else{
                      $class = "";
                    }
                    if ($sayfa['visible'] == 0)
                    {
                      $class2 = ' <i class="fa fa-eye-slash"></i>';
                    }else{
                      $class2 = "";
                    }
                    // Boşluk hesapla
                    $bosluk = str_repeat('&nbsp;' , ($i * $kademe_pixel));

                    // Menuleri değişkene aktar
                    $menuler .= '<li data-id="' . $sayfa['option_id'] . '" class="dd-item"><a onclick="return confirm(\\'Seçeneği silmek istediğinizden emin misiniz?        Not:Kilitli olan seçenekleri silmek tasarıma zarar verebilir\\');" style="" href="index.php?s=secenek_sil&id=' . $sayfa['option_id'] . '"><i style="float:right;font-size:20px;margin-top:9px;color:#F3565D;" class="fa fa-times"></i></a><a style="" href="index.php?s=secenek_duzenle&id=' . $sayfa['option_id'] . '"><i style="float:right;font-size:20px;margin-top:10px;" class="fa fa-pencil-square-o"></i></a><div class="dd-handle">' . $sayfa['option_txt'] . $class . $class2 . '</div>' . PHP_EOL;

                    // Açılan menude bir alt sayfa var ise nested çağır
                    if (isset($items[ $sayfa['option_id'] ]))
                    {
                      $menuler .= '<ol class="dd-list">' . PHP_EOL;
                      $menuler = sayfa_nested($items , $sayfa['option_id'] , $kademe_pixel , ($i + 1) , $menuler , true);
                      $menuler .= '</ol>' . PHP_EOL;
                    }

                    $menuler .= '</li>' . PHP_EOL;
                  }

                  // Oluşan menüleri return et
                  return $menuler;
                }

                echo sayfa_nested($kategoriler);

                ?>
              </ol>
            </div>

          </div>

Çıktısı tam olarak istediğim nested listesini vermiş oldu,

Nested jquery kısmı için ise bu kodların altında

<script>

  $(document).ready(function () {

    var updateOutput = function (e) {
      var list = e.length ? e : $(e.target),
        output = list.data('output');
      menu_updatesort(window.JSON.stringify(list.nestable('serialize')));

      if (window.JSON) {
        output.val(window.JSON.stringify(list.nestable('serialize')));//, null, 2));
      } else {
        output.val('JSON browser support required for this demo.');
      }
    };

    // activate Nestable for list 1
    $('#nestable').nestable({
      group: 1,
      maxDepth: 2
    })
      .on('change', updateOutput);

    // output initial serialised data
    updateOutput($('#nestable').data('output', $('#nestable-output')));

  });
</script>

ve son olarak ajaxımı post ettiğim php sayfam

$jsonstring = stripslashes($_GET['jsonstring']);

$jsonDecoded = json_decode($jsonstring, true, 64);

function parseJsonArray($jsonArray, $parentID = 0)
{
  $return = array();
  foreach ($jsonArray as $subArray) {
    $returnSubSubArray = array();
    if (isset($subArray['children'])) {
      $returnSubSubArray = parseJsonArray($subArray['children'], $subArray['id']);
    }
    $return[] = array('id' => $subArray['id'], 'parentID' => $parentID);
    $return = array_merge($return, $returnSubSubArray);
  }

  return $return;
}

//var_dump(parseJsonArray($jsonDecoded));

$readbleArray = parseJsonArray($jsonDecoded);

var_dump($readbleArray);

foreach ($readbleArray as $key => $value) {
  global $db;

  if (is_array($value)) {

    $query = $db->prepare("UPDATE options SET
                  orders = :orders,
                  parent_id=:parent_id
                  WHERE id = :id");
    $result = $query->execute(array(
      "orders" => $key,
      "parent_id" => $value['parentID'],
      "id" => $value['id']
    ));
    if ( $result ){
      print "güncelleme başarılı!";
    }

  }

soruldu: 12 Ağu '15, 09:50

birkanesen's gravatar image

birkanesen
20556
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 14 Ağu '15, 11:26

3

Çözümü paylaşmanız daha faydalı olur diye düşünüyorum. İleri de aynı sorun ile karşılaştığımızda yaptığınız çözüm ile sorunu çözebiliriz.

(13 Ağu '15, 17:15) kurtomerfaruk kurtomerfaruk's gravatar image

haklısınız paylaştım

(14 Ağu '15, 11:26) birkanesen birkanesen's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×92
×41
×1
×1

Soruldu: 12 Ağu '15, 09:50

Görüntüleme: 785 kez

Son güncelleme: 14 Ağu '15, 11:26

powered by BitNami OSQA