alt text

Form_Definitions.java package deneme2;

import java.util.List;

import javax.persistence.CascadeType; import javax.persistence.Entity; import javax.persistence.FetchType; import javax.persistence.GeneratedValue; import javax.persistence.GenerationType; import javax.persistence.Id; import javax.persistence.JoinColumn; import javax.persistence.ManyToOne; import javax.persistence.OneToMany; import javax.persistence.Table; @Entity @Table(name = "Form_Definitions") public class Form_Definitions {

@Id
@GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
private int form_id;
private String form_name;
private int form_mode;
private String created_date;
private String updated_date;
@Override
public String toString() {
  return "FormDef [form_id=" + form_id + ", form_name=" + form_name + ", form_mode=" + form_mode
      + ", created_date=" + created_date + ", updated_date=" + updated_date + "]";
}

public Form_Definitions(){
}

public Form_Definitions(int form_id, String form_name, int form_mode, String created_date, String updated_date) {
  this.form_id = form_id;
  this.form_name = form_name;
  this.form_mode = form_mode;
  this.created_date = created_date;
  this.updated_date = updated_date;
}

public int getForm_id() {
  return form_id;
}
public void setForm_id(int form_id) {
  this.form_id = form_id;
}
public String getForm_name() {
  return form_name;
}
public void setForm_name(String form_name) {
  this.form_name = form_name;
}
public int getForm_mode() {
  return form_mode;
}
public void setForm_mode(int form_mode) {
  this.form_mode = form_mode;
}
public String getCreated_date() {
  return created_date;
}
public void setCreated_date(String created_date) {
  this.created_date = created_date;
}
public String getUpdated_date() {
  return updated_date;
}
public void setUpdated_date(String updated_date) {
  this.updated_date = updated_date;
}

}

Form_Fields.java package deneme2;

import javax.persistence.Entity; import javax.persistence.GeneratedValue; import javax.persistence.GenerationType; import javax.persistence.Id; import javax.persistence.JoinColumn; import javax.persistence.ManyToOne;

@Entity public class Form_Fields {

public Form_Fields(){
}
@Id
@GeneratedValue(strategy=GenerationType.AUTO)
int field_id;
int form_id;
int field_tag_id;
String field_type;
String field_name;
String field_version;
String field_status;
String field_mandatory;
String field_parent_tag_id;
int field_column_id;
String field_attribute;
String field_has_lookup;
String created_date;
String updated_date;
@ManyToOne
@JoinColumn(name="form_id")
private Form_Definitions fd;

public Form_Definitions getFd() {
  return fd;
}

public void setFd(Form_Definitions fd) {
  this.fd = fd;
}

public Form_Fields(int field_id, int form_id, int field_tag_id, String field_type, String field_name,
    String field_version, String field_status, String field_mandatory, String field_parent_tag_id,
    int field_column_id, String field_attribute, String field_has_lookup, String created_date,
    String updated_date) {

  this.field_id = field_id;
      this.form_id = form_id;
  this.field_tag_id = field_tag_id;
  this.field_type = field_type;
  this.field_name = field_name;
  this.field_version = field_version;
  this.field_status = field_status;
  this.field_mandatory = field_mandatory;
  this.field_parent_tag_id = field_parent_tag_id;
  this.field_column_id = field_column_id;
  this.field_attribute = field_attribute;
  this.field_has_lookup = field_has_lookup;
  this.created_date = created_date;
  this.updated_date = updated_date;
}

@Override
public String toString() {
  return "Form_Fields [fields_id=" + field_id + ", form_id=" +form_id + ", field_tag_id=" + field_tag_id
      + ", field_type=" + field_type + ", field_name=" + field_name + ", field_version=" + field_version
      + ", field_status=" + field_status + ", field_mandatory=" + field_mandatory + ", field_parent_tag_id="
      + field_parent_tag_id + ", field_column_id=" + field_column_id + ", field_attribute=" + field_attribute
      + ", field_has_lookup=" + field_has_lookup + ", created_date=" + created_date + ", updated_date="
      + updated_date + "]";
}
public int getFields_id() {
  return field_id;
}
public void setFields_id(int fields_id) {
  this.field_id = fields_id;
}
public int getForm_id() {
  return form_id;
}
public void setForm_id(int form_id) {
  this.form_id = form_id;
}
public int getField_tag_id() {
  return field_tag_id;
}
public void setField_tag_id(int field_tag_id) {
  this.field_tag_id = field_tag_id;
}
public String getField_type() {
  return field_type;
}
public void setField_type(String field_type) {
  this.field_type = field_type;
}
public String getField_name() {
  return field_name;
}
public void setField_name(String field_name) {
  this.field_name = field_name;
}
public String getField_version() {
  return field_version;
}
public void setField_version(String field_version) {
  this.field_version = field_version;
}
public String getField_status() {
  return field_status;
}
public void setField_status(String field_status) {
  this.field_status = field_status;
}
public String getField_mandatory() {
  return field_mandatory;
}
public void setField_mandatory(String field_mandatory) {
  this.field_mandatory = field_mandatory;
}
public String getField_parent_tag_id() {
  return field_parent_tag_id;
}
public void setField_parent_tag_id(String field_parent_tag_id) {
  this.field_parent_tag_id = field_parent_tag_id;
}
public int getField_column_id() {
  return field_column_id;
}
public void setField_column_id(int field_column_id) {
  this.field_column_id = field_column_id;
}
public String getField_attribute() {
  return field_attribute;
}
public void setField_attribute(String field_attribute) {
  this.field_attribute = field_attribute;
}
public String getField_has_lookup() {
  return field_has_lookup;
}
public void setField_has_lookup(String field_has_lookup) {
  this.field_has_lookup = field_has_lookup;
}
public String getCreated_date() {
  return created_date;
}
public void setCreated_date(String created_date) {
  this.created_date = created_date;
}
public String getUpdated_date() {
  return updated_date;
}
public void setUpdated_date(String updated_date) {
  this.updated_date = updated_date;
}

}

Veritabanından aldığım resimde gördüğünüz gibi iki table'da da ortak form_id var.OneToMany ilişkisi kurmam lazım aralarında. Ama hibernate-onetomany ile ilgili internette bulduğum örnekleri denememe rağmen sonuç alamadım. Yardımcı olabilecek var mı arkadaşlar?

soruldu: 20 Ağu '15, 02:44

mow's gravatar image

mow
0557
cevap kabul oranı: 0%


Merhabalar hibernate ManyToOne kurduğunuz zaman Many tarafındaki Tabloda bir Foreign Key Constraint oluşturur ve bunun üzerinden ilişki kurulmuş olur.Örneğin sizin Form_Fields Tablonuzda join_column="form_id" dediğiniz için böyle bir alan açılmış ve bu diğer tabloyla Foreign Key ilişkisi ile bağlanmıştır.Veri tabanında constraint kısmını bakarsanız görebilirsiniz.

permanent link

cevaplandı: 24 Ağu '15, 03:03

caglarturkurka's gravatar image

caglarturkurka
6653712
cevap kabul oranı: 6%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×111
×5

Soruldu: 20 Ağu '15, 02:44

Görüntüleme: 381 kez

Son güncelleme: 24 Ağu '15, 03:03

powered by BitNami OSQA