Açıklaması nedir merak ettim ?

soruldu: 20 Ağu '15, 07:51

secrett's gravatar image

secrett
0283742
cevap kabul oranı: 0%


bilişim teknolojileri diye biliyorum :)

permanent link

cevaplandı: 20 Ağu '15, 08:04

ibrahim472's gravatar image

ibrahim472
2.0k1615
cevap kabul oranı: 10%

Good man :)

(20 Ağu '15, 08:09) secrett secrett's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×21
×2

Soruldu: 20 Ağu '15, 07:51

Görüntüleme: 386 kez

Son güncelleme: 20 Ağu '15, 08:09

powered by BitNami OSQA