Merhaba;

func sesControl(){
        self.audioPlayer.volume = Float(volumeSlider.value) 
}

Belirttiğim kod bloğunda yukarıdaki hatayı alıyorum. Acaba sebebi ne olabilir?

soruldu: 30 Ağu '15, 10:01

coder86's gravatar image

coder86
220233035
cevap kabul oranı: 0%


-(void)doVolumeFade {
if (self.player.volume > 0.1) { self.player.volume = self.player.volume - 0.1; [self performSelector:@selector(doVolumeFade) withObject:nil afterDelay:0.1];
} else { // Stop and get the sound ready for playing again [self.player stop]; self.player.currentTime = 0; [self.player prepareToPlay]; self.player.volume = 1.0; } }

permanent link

cevaplandı: 31 Ağu '15, 02:49

secrett's gravatar image

secrett
0283641
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×45
×12

Soruldu: 30 Ağu '15, 10:01

Görüntüleme: 406 kez

Son güncelleme: 31 Ağu '15, 02:49

powered by BitNami OSQA