public class MainActivity extends AppCompatActivity { ImageView img = null; private SensorManager mSensorManager; private Sensor mSensor; float buttonX; float buttonY; float viewWidth; float viewHeight; EditText webin; TextView TextX; TextView TextY; TextView TextZ; float x; float y; float z;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  mSensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
  mSensor = mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GYROSCOPE);

/* Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay();
  int imageSize = img.getWidth();
  Point size = new Point();
  display.getSize(size);
  viewWidth = size.x;
  viewHeight = size.y; */

}

private float mAccel; // acceleration apart from gravity
private float mAccelCurrent; // current acceleration including gravity
private float mAccelLast; // last acceleration including gravity

private final SensorEventListener mSensorListener = new SensorEventListener() {
  public void onSensorChanged(SensorEvent se) {
    float x = se.values[0];
    TextView TextX = (TextView) findViewById(R.id.TextX);
    TextX.setText(String.valueOf(x));
    float y = se.values[1];
    TextView TextY = (TextView) findViewById(R.id.TextY);
    TextY.setText(String.valueOf(y));
    float z = se.values[2];
    TextView TextZ = (TextView) findViewById(R.id.TextZ);
    TextZ.setText(String.valueOf(z));

    ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);

    //  TextX.setText(String.valueOf(x)); //ekran sallayınca x koordinatı değişecek.
    // float y = se.values[1];

    // TextY.setText(String.valueOf(y)); //ekranı sallayınca y koordinati değişecek.
    // float z = se.values[2];

    //  TextZ.setText(String.valueOf(z)); //ekranı sallayınca z koordinatı değişecek.
    mAccelLast = mAccelCurrent;
    mAccelCurrent = (float) Math.sqrt((double) (x * x + y * y + z * z));
    float delta = mAccelCurrent - mAccelLast;
    mAccel = mAccel * 0.9f + delta; // perform low-cut filter

    //img.setZ(z);

    /* if (buttonX < viewWidth) { */
    //  buttonX -= x;
   /* } */

    /* if (buttonY < viewHeight) { */
    //  buttonY += y;
  /*  } */

    // img.setX(buttonX);
    // img.setY(buttonY);

  }

Kod hata vermiyor ama nesne hareket etmiyor neden?

soruldu: 31 Ağu '15, 06:51

bsrandas's gravatar image

bsrandas
061116
cevap kabul oranı: 0%

Bilen birisi lütfen bana dönsün.

(31 Ağu '15, 10:43) bsrandas bsrandas's gravatar image

Merhabalar Bir servis uygulaması için sensör değerlerini kullanmıştım, şöyle ki;son değerleri saklayarak nesnenin konum değerlerini değiştirebilirsiniz.Aşağıdaki kodlar umarım yardımcı olur.

@Override public void onSensorChanged(SensorEvent event) {

  try {
    if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
      float[] values = event.values;
      float x = values[0];
      float y = values[1];
      float z = values[2];

      last_x = x;
      last_y = y;
      last_z = z;

      Intent intent = new Intent();
      intent.setAction(MY_ACTION);

      intent.putExtra("x", String.valueOf(last_x));
      intent.putExtra("y", String.valueOf(last_y));
      intent.putExtra("z", String.valueOf(last_z));

      sendBroadcast(intent);
    }
  } catch (Exception e) {
    Toast.makeText(getApplicationContext(), e.toString(),
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

}
permanent link

cevaplandı: 01 Eyl '15, 03:51

tamercan's gravatar image

tamercan
3945
cevap kabul oranı: 4%

Nesneyi hareket ettirir mi gyroscope kullansam bu kod

(01 Eyl '15, 04:05) bsrandas bsrandas's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×1
×1

Soruldu: 31 Ağu '15, 06:51

Görüntüleme: 485 kez

Son güncelleme: 01 Eyl '15, 04:05

powered by BitNami OSQA