Bir fonksiyon içerisindeki değişkeni dışarıdan nasıl çağırırız.

Mesela

function A(){echo "a fonsiyon içerisi..."; $istenen_degisken="degisken iceriği";}

echo $istenen_degisken;

$istenen_degisken'i nasıl olurda dışarıdan çağırırım. Fonksiyon içerisinde bulunan bir çok echo komutlarının dışında sadece istediğim değişkeni çağırmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım.

Teşekkürler...

soruldu: 05 Eyl '15, 10:53

atm10's gravatar image

atm10
461283137
cevap kabul oranı: 10%

değiştirildi: 05 Eyl '15, 10:53


Aklıma gelen iki yöntem söyleyebilirim :

  1. ref olarak göndermek

    function A(&$degisken){echo "a fonsiyon içerisi..."; $degisken="degisken iceriği";}

şeklinde tanımladıktan sonra.

A($istenen);

Şeklinde çağırdığında $istenen adında değişkenden değeri alabilirsin.

2.Global kullanarak

$degisken = "";
function A(){global $degisken; echo "a fonsiyon içerisi..."; $degisken="degisken iceriği";}

bu şekilde global keyword'ü ile değişkene erişebilirsin.

permanent link

cevaplandı: 05 Eyl '15, 11:06

Kaz%C4%B1m's gravatar image

Kazım
1.7k415
cevap kabul oranı: 37%

değiştirildi: 05 Eyl '15, 11:07

Cevabınız için teşekkürler. Dediğiniz şekilde uğraştım ama yapamadım. Biraz daha ayrıntılı anlatır mısınız?

(05 Eyl '15, 11:21) atm10 atm10's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×172
×3

Soruldu: 05 Eyl '15, 10:53

Görüntüleme: 352 kez

Son güncelleme: 05 Eyl '15, 11:21

powered by BitNami OSQA