for döngüsü kullanarak,java ile butonu sağ veya sol tarafa nasıl hareket ettirebilirim ? alternatifi timer kullanılarak da olabilir

soruldu: 01 Eki '15, 18:44

ShooterLens's gravatar image

ShooterLens
302101826
cevap kabul oranı: 0%


Eğer absolute layout içinde bir butonsa .setLocation(int x, int y) methodunu kullanarak konum değiştirebilirsiniz. Sorunuzu detaylandırırsanız cevabı daha detaylı olarak düzenleyebilirim.

permanent link

cevaplandı: 03 Eki '15, 03:22

ersinyildiz's gravatar image

ersinyildiz
2.9k31439
cevap kabul oranı: 29%

Ben dur diyene kadar butonun sağ tarafa hareket etmesini istiyorum,timer ile yapılıyormuş ancak timer kullanımı C# diline oranla baya karışık geldi,pek anlamadım

(03 Eki '15, 14:12) ShooterLens ShooterLens's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,101
×7
×1
×1

Soruldu: 01 Eki '15, 18:44

Görüntüleme: 603 kez

Son güncelleme: 03 Eki '15, 14:12

powered by BitNami OSQA